thánh lễ trực tuyến

Thánh Lễ được cử hành lúc 8:30 sáng giờ California mỗi ngày trừ khi có thông báo http://www.youtube.com/c/VietCatholicCenterPlease subscribe and share!


Ý Chỉ của Đức Thánh Cha trong Tháng 9: Bãi Bỏ Án Tử Hình

Chúng ta cầu xin cho án tử hình, đang tước đoạt đi nhân phẩm của con người, sớm được bãi bỏ cách hợp pháp tại mỗi quốc gia.


Ý Chỉ của Đức Thánh Cha trong Tháng 10: Một Giáo Hội Mở Rộng cho Tất Cả Mọi Người

Chúng ta cầu xin cho Giáo Hội, luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, trở nên một cộng đồng hiệp nhất, tương thân tương trợ, và niềm nở với mọi người trong tinh thần hiệp hành.

LIVESTREAM Thánh Lễ và buổi học hỏi về Thánh Lễ sẽ vào lúc 5:30 chiều thứ Hai,
ngày 3 tháng
10 năm 2022, tại TTCG. Xin vui lòng nhấn vào LINK

CÁC THÁNH LỄ LIVESTREAM

05 tháng 10, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXVII: link
04 tháng 10, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXVII: link
03 tháng 10, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXVII: link
02 tháng 10, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XXVII. Năm C: link

01 tháng 10, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXVI: link
30 tháng 09, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXVI: link
2
9 tháng 09, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXVI. Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gabrien, Raphaen, Lễ kính : link

CÁC THÁNH LỄ VỪA QUA

28 tháng 09, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXVI: link
27 tháng 09, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXVI: link
26 tháng 09, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXVI: link
25
tháng 09, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XXVI. Năm C: link


24 tháng 09, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXV: link
23
tháng 09, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXV: link
22
tháng 09, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXV: link
21
tháng 09, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXV. Thánh Matthêu Tông Đồ. Lễ Kính: link
20 tháng 09, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXV: link
19 tháng 09, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXV: link
18 tháng 09, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XXV. Năm C: link
17 tháng 09, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXIV: link
16
tháng 09, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXIV: link
15
tháng 09, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXIV. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ: link
14 tháng 09, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXIV. Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Kính: link
13 tháng 09, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXIV: link
12
tháng 09, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXIV: link
11 tháng 09, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XXIV. Năm C: link
10 tháng 09, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXIII: link
09
tháng 09, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXIII: link
08 tháng 09, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXIII: link
07
tháng 09, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXIII: link
06 tháng 09, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXIII: link
05
tháng 09, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXIII: link
04 tháng 09, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XXIII. Năm C: link
03
tháng 09, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXII: link
02
tháng 09, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXII: link
01 tháng 09, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXII: link
31 tháng 08, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXII: link
30 tháng 08, 2022 - Thứ Ba
- Thường Niên XXII: link
29 tháng 08, 2022 - Thứ Hai - TN XXII. Kính nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết: link
28 tháng 08, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XXII. Năm C: link
27 tháng 08, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XXI. Kính nhớ Thánh nữ Monica: link
26
tháng 08, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XXI: link
25
tháng 08, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XXI: link
24 tháng 08, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XXI: link
23 tháng 08, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XXI: link
22
tháng 08, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XXI: link
21 tháng 08, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XXI. Năm C: link
20 tháng 08, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XX: link
19
tháng 08, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XX: link
18
tháng 08, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XX: link
17
tháng 08, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XX: link
16 tháng 08, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XX: link
15
tháng 08, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XX - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ Trọng: link
14 tháng 08, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XX. Năm C: link
13
tháng 08, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XIX: link
12 tháng 08, 2022 - Thứ Sáu 5:30 chiều - Thánh Lễ và buổi học hỏi về linh đạo Đức Mẹ La Vang và ý chỉ trong tháng của Đức Giáo Hoàng: link
12 tháng 08, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XIX: link
11
tháng 08, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XIX: link
10 tháng 08, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XIX: link
09 tháng 08, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XIX: link
08
tháng 08, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XIX: link
07 tháng 08, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XIX. Năm C: link
06 tháng 08, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XVIII. Lễ Kính Chúa Hiển Dung: link
05
tháng 08, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XVIII: link
04 tháng 08, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XVIII: link
03
tháng 08, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XVIII: link
02 tháng 08, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XVIII: link
01
tháng 08, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XVIII: link
31 tháng 07, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XVIII. Năm C: link
30 tháng 07, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XVII: link
29
tháng 07, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XVII: link
28
tháng 07, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XVII. Kính nhớ Thánh Mátta: link
27
tháng 07, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XVII: link
26 tháng 07, 2022 - Thứ Ba
- Thường Niên XVII: link
25 tháng 07, 2022 - Thứ Hai Thánh Giacobê Tông Đồ. Lễ Kính. - Thường Niên XVII: link
24 tháng 07, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XVII. Năm C: link
23 tháng 07, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XVI: link
22
tháng 07, 2022 - Thứ Sáu Thánh Maria Mađalêna. Lễ Kính. - Thường Niên XVI: link
21
tháng 07, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XVI: link
20
tháng 07, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XVI: link
19 tháng 07, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XVI: link
18 tháng 07, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XVI: link
17 tháng 07, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XVI. Năm C: link
16 tháng 07, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XV: link
15
tháng 07, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XV: link
14
tháng 07, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XV: link
13
tháng 07, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XV: link
12 tháng 07, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XV: link
11
tháng 07, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XV: link
10 tháng 07, 2022 - Chúa Nhật
- Thường Niên XV. Năm C: link
09 tháng 07, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XIV: link
08 tháng 07, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XIV: link
07 tháng 07, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XIV: link
06 tháng 07, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XIV: link
05 tháng 07, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XIV: link
04
tháng 07, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XIV: link
03 tháng 07, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XIV. Năm C: link
02 tháng 07, 2022 - Thứ Bảy - Thường Niên XIII: link
01 tháng 07, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XIII: link
30 tháng 06, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XIII: link
29 tháng 06, 2022 - Thứ Tư - Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Lễ trọng: link
28 tháng 06, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XIII: link
27 tháng 06, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XIII: link
26 tháng 06, 2022 - Chúa Nhật - Thường Niên XIII. Năm C: link
25 tháng 06, 2022 - Thứ Bảy - Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm: link
24 tháng 06, 2022 - Thứ Sáu - Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng: link
23
tháng 06, 2022 - Thứ Năm - Lễ Trọng. Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: link
22
tháng 06, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XII: link
21 tháng 06, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XII: link
20 tháng 06, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XII: link
19 tháng 06, 2022 - Chúa Nhật
- Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Năm C: link
18 tháng 06, 2022 - Thứ Bảy 6:30 p.m. - Khai mạc 3 năm - Phục Hồi Lòng Sùng Mộ Thánh Thể trên Toàn Quốc Hoa Kỳ: link
18
tháng 06, 2022 - Thứ Bảy - Kính Đức Trinh Nữ Maria: link
17
tháng 06, 2022 - Thứ Sáu - Thường Niên XI: link
16 tháng 06, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên XI: link
15
tháng 06, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên XI: link
14 tháng 06, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên XI: link
13 tháng 06, 2022 - Thứ Hai - Thường Niên XI: link
12 tháng 06, 2022 - Chúa Nhật - Chúa Ba Ngôi. Năm C: link
11 tháng 06, 2022 - Thứ Bảy 8:30 a.m. - Thường Niên X: link
10
tháng 06, 2022 - Thứ Sáu 8:30 a.m. - Thường Niên X: link
09 tháng 06, 2022 - Thứ Năm - Thường Niên X: link
08 tháng 06, 2022 - Thứ Tư - Thường Niên X: link
07 tháng 06, 2022 - Thứ Ba - Thường Niên X: link
06 tháng 06, 2022 - Thứ Hai - Lễ Nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội: link
05 tháng 06, 2022 - Chúa Nhật
- VIII Phục Sinh. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: link
03 tháng 06, 2022 - Thứ Bảy 10:30 a.m. - Mừng Ngân Khánh Linh Mục: link
04 tháng 06, 2022 - Thứ Bảy 8:30 a.m.
- VII Phục Sinh: link
03 tháng 06, 2022 - Thứ Sáu 6:30 p.m. - Mừng Ngân Khánh Linh Mục: link
03 tháng 06, 2022 - Thứ Sáu 8:30 a.m.
- VII Phục Sinh: link
02 tháng 06, 2022 - Thứ Năm - VII Phục Sinh: link
01 tháng 06, 2022 - Thứ Tư - VII Phục Sinh: link
31 tháng 05, 2022 - Thứ Ba
- Lễ Kính Đức Mẹ đi viếng bà thánh Êlisabét: link
30 tháng 05, 2022 - Thứ Hai - VII Phục Sinh: link
29 tháng 05, 2022 - Chúa Nhật
- VII Phục Sinh. Chúa Thăng Thiên. Năm C: link
28 tháng 05, 2022 - Thứ Bảy
- VI Phục Sinh: link
27 tháng 05, 2022 - Thứ Sáu - VI Phục Sinh: link
26 tháng 05, 2022 - Thứ Năm - VI Phục Sinh: link
25 tháng 05, 2022 - Thứ Tư
- VI Phục Sinh: link
24 tháng 05, 2022 - Thứ Ba - VI Phục Sinh: link
23
tháng 05, 2022 - Thứ Hai - VI Phục Sinh: link
22
tháng 05, 2022 - Chúa Nhật - VI Phục Sinh. Năm C: link
21 tháng 05, 2022 - Thứ Bảy - V Phục Sinh: link
20
tháng 05, 2022 - Thứ Sáu - V Phục Sinh: link
19
tháng 05, 2022 - Thứ Năm - V Phục Sinh: link
18
tháng 05, 2022 - Thứ Tư - V Phục Sinh: link
17 tháng 05, 2022 - Thứ Ba - V Phục Sinh: link
16
tháng 05, 2022 - Thứ Hai - V Phục Sinh: link
15
tháng 05, 2022 - Chúa Nhật - V Phục Sinh. Năm C: link
14 tháng 05, 2022 - Thứ Bảy - IV Phục Sinh: link
13
tháng 05, 2022 - Thứ Sáu - IV Phục Sinh: link
12
tháng 05, 2022 - Thứ Năm - IV Phục Sinh: link
11
tháng 05, 2022 - Thứ Tư - IV Phục Sinh: link
10 tháng 05, 2022 - Thứ Ba - IV Phục Sinh: link
09
tháng 05, 2022 - Thứ Hai - IV Phục Sinh: link
08
tháng 05, 2022 - Chúa Nhật - IV Phục Sinh. Năm C: link
07
tháng 05, 2022 - Thứ Bảy - III Phục Sinh: link
06
tháng 05, 2022 - Thứ Sáu - III Phục Sinh: link
05
tháng 05, 2022 - Thứ Năm - III Phục Sinh: link
04
tháng 05, 2022 - Thứ Tư - III Phục Sinh: link
03
tháng 05, 2022 - Thứ Ba - III Phục Sinh: link
02 tháng 05, 2022 - Thứ Hai - III Phục Sinh: link
01
tháng 05, 2022 - Chúa Nhật - III Phục Sinh. Năm C: link
30 tháng 04, 2022 - Thứ Bảy - II Phục Sinh: link
29
tháng 04, 2022 - Thứ Sáu - II Phục Sinh: link
28
tháng 04, 2022 - Thứ Năm - II Phục Sinh: link
27
tháng 04, 2022 - Thứ Tư - II Phục Sinh: link
26 tháng 04, 2022 - Thứ Ba - II Phục Sinh: link
25
tháng 04, 2022 - Thứ Hai - Thánh Maccô. Lễ Kính: link
24 tháng 04, 2022 - 10:30 a.m. Chúa Nhật - Kính Lòng Thương Xót Chúa. Năm C: link
24 tháng 04, 2022 - 08:30 a.m. Chúa Nhật - II Phục Sinh. Năm C: link
23
tháng 04, 2022 - Thứ Bảy - Tuần Bát Nhật PS: link
22
tháng 04, 2022 - Thứ Sáu - Tuần Bát Nhật PS: link
21
tháng 04, 2022 - Thứ Năm - Tuần Bát Nhật PS: link
20
tháng 04, 2022 - Thứ Tư - Tuần Bát Nhật PS: link
19 tháng 04, 2022 - Thứ Ba - Tuần Bát Nhật PS: link
18
tháng 04, 2022 - Thứ Hai - Tuần Bát Nhật PS: link
17
tháng 04, 2022 - 8:30 a.m. Chúa Nhật - Phục Sinh. Năm C: link
16 tháng 04, 2022 - 8 p.m. Thứ Bảy - Tam Nhật Thánh: link
16 tháng 04, 2022 - 8:30 a.m. Thứ Bảy - Kinh Sáng: link
15 tháng 04
, 2022 - 3 p.m. Thứ Sáu - Tam Nhật Thánh: link
15 tháng 04, 2022 - 8:30 a.m. Thứ Sáu - Kinh Sáng: link
14
tháng 04, 2022 - 5 p.m. Thứ Năm - Tam Nhật Thánh: link
14
tháng 04, 2022 - 8:30 a.m. Thứ Năm - Kinh Sáng: link
13
tháng 04, 2022 - Thứ Tư - Tuần Thánh: link
12 tháng 04, 2022 - Thứ Ba - Tuần Thánh: link
11
tháng 04, 2022 - Thứ Hai - Tuần Thánh: link
10
tháng 04, 2022 - Chúa Nhật - Lễ Lá. Năm C: link
09 tháng 04, 2022 - Thứ Bảy - Tuần V Mùa Chay: link
08 tháng 04
, 2022 - Thứ Sáu - Tuần V Mùa Chay: link
07
tháng 04, 2022 - Thứ Năm - Tuần V Mùa Chay: link
06
tháng 04, 2022 - Thứ Tư - Tuần V Mùa Chay: link
05
tháng 04, 2022 - Thứ Ba - Tuần V Mùa Chay: link
04 tháng 04, 2022 - Thứ Hai - Tuần V Mùa Chay: link
03
tháng 04, 2022 - Chúa Nhật - Tuần V Mùa Chay Năm C: link
02 tháng 04, 2022 - Thứ Bảy - Tuần IV Mùa Chay: link
01 tháng 04
, 2022 - Thứ Sáu - Tuần IV Mùa Chay: link
31
tháng 03, 2022 - Thứ Năm - Tuần IV Mùa Chay: link
30
tháng 03, 2022 - Thứ Tư - Tuần IV Mùa Chay: link
29 tháng 03, 2022 - Thứ Ba - Tuần IV Mùa Chay: link
28
tháng 03, 2022 - Thứ Hai - Tuần IV Mùa Chay: link
27
tháng 03, 2022 - Chúa Nhật - Tuần IV Mùa Chay Năm C: link
26 tháng 03, 2022 - Thứ Bảy - Tuần III Mùa Chay: link
25 tháng 03
, 2022 - 8:15 a.m. Thứ Sáu - Tuần III Mùa Chay - Lễ Truyền Tin. Lễ trọng: link
24
tháng 03, 2022 - Thứ Năm - Tuần III Mùa Chay: link
23
tháng 03, 2022 - Thứ Tư - Tuần III Mùa Chay: link
22 tháng 03, 2022 - Thứ Ba - Tuần III Mùa Chay: link
21 tháng 03, 2022 - Thứ Hai - Tuần III Mùa Chay: link
20
tháng 03, 2022 - Chúa Nhật - Tuần III Mùa Chay Năm C: link
19 tháng 03, 2022 - Thứ Bảy - Tuần II Mùa Chay - Kính Thánh Cả Giuse. Lễ Trọng: link
18 tháng 03
, 2022 - Thứ Sáu - Tuần II Mùa Chay: link
17
tháng 03, 2022 - Thứ Năm - Tuần II Mùa Chay: link
16
tháng 03, 2022 - Thứ Tư - Tuần II Mùa Chay: link
15 tháng 03, 2022 - Thứ Ba - Tuần II Mùa Chay: link
14
tháng 03, 2022 - Thứ Hai - Tuần II Mùa Chay: link
13
tháng 03, 2022 - Chúa Nhật - Tuần II Mùa Chay Năm C: link
12 tháng 03, 2022 - Thứ Bảy 10:30A.M. - Lễ Giỗ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: link
1
2 tháng 03, 2022 - Thứ Bảy - Tuần I Mùa Chay: link
11 tháng 03
, 2022 - Thứ Sáu - Tuần I Mùa Chay: link
10
tháng 03, 2022 - Thứ Năm - Tuần I Mùa Chay: link
09
tháng 03, 2022 - Thứ Tư - Tuần I Mùa Chay: link
08 tháng 03, 2022 - Thứ Ba - Tuần I Mùa Chay: link
07
tháng 03, 2022 - Thứ Hai - Tuần I Mùa Chay: link
06
tháng 03, 2022 - Chúa Nhật - Tuần I Mùa Chay Năm C: link
05 tháng 03, 2022 - Thứ Bảy - Sau Lễ Tro: link
04 tháng 03
, 2022 - Thứ Sáu - Sau Lễ Tro: link
03
tháng 03, 2022 - Thứ Năm - Sau Lễ Tro: link
02
tháng 03, 2022 - Thứ Tư Bắt Đầu Mùa Chay Năm C - Lễ Tro: link
01 tháng 03, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ VIII Mùa Thường Niên : link
28
tháng 02, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ VIII Mùa Thường Niên: link
27
tháng 02, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ VIII Mùa Thường Niên Năm C: link
26 tháng 02, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên: link
25 tháng 02
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên: link
24
tháng 02, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên: link
23
tháng 02, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên: link
22 tháng 02, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên : link
21
tháng 02, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên: link
20 tháng 02, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ VII Mùa Thường Niên Năm C: link
19 tháng 02
, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên: link
18 tháng 02
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên: link
17
tháng 02, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên: link
16
tháng 02, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên: link
15 tháng 02, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên : link
14
tháng 02, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên: link
13
tháng 02, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ VI Mùa Thường Niên Năm C: link
12 tháng 02, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên: link
11 tháng 02
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên: link
10
tháng 02, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên: link
09
tháng 02, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên: link
08 tháng 02, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên : link
07
tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ V Mùa Thường Niên: link
06
tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ V Mùa Thường Niên Năm C: link
05 tháng 02, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên: link
04 tháng 02
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên: link
03
tháng 02, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên - MÙNG BA TẾT: link
02
tháng 02, 2022 - Thứ Tư - Lễ Kính - Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh - MÙNG HAI TẾT: link
01
tháng 02, 2022 - Thứ Ba 10:30 a.m. - Trong Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên - MÙNG MỘT TẾT: link
31 tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên: link
30
tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ IV Mùa Thường Niên Năm C: link
29 tháng 01, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
28 tháng 01
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
27
tháng 01, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
26
tháng 01, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
25 tháng 01, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
24
tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ III Mùa Thường Niên: link
23
tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ III Mùa Thường Niên Năm C: link
22 tháng 01, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
21 tháng 01
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
20
tháng 01, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
19
tháng 01, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
18 tháng 01, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
17
tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
16
tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Tuần Thứ II Mùa Thường Niên: link
15 tháng 01, 2022 - Thứ Bảy - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
14 tháng 01
, 2022 - Thứ Sáu - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
13
tháng 01, 2022 - Thứ Năm - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
12
tháng 01, 2022 - Thứ Tư - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
11 tháng 01, 2022 - Thứ Ba - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
10
tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Trong Tuần Thứ I Mùa Thường Niên: link
09 tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: link
08 tháng 01
, 2022 - Thứ Bảy - Sau Lễ Hiển Linh: link
07 tháng 01
, 2022 - Thứ Sáu - Sau Lễ Hiển Linh: link
06
tháng 01, 2022 - Thứ Năm - Sau Lễ Hiển Linh: link
05
tháng 01, 2022 - Thứ Tư - Kính Thánh Gioan Neumann, giám mục. Lễ nhớ: link
04 tháng 01, 2022 - Thứ Ba - Kính Thánh Elizabeth Ann Seton, nữ tu. Lễ nhớ: link
03
tháng 01, 2022 - Thứ Hai - Kính Danh Thánh Chúa Giêsu: link
02 tháng 01, 2022 - Chúa Nhật - Lễ Hiển Linh. Lễ Trọng: link
01 tháng 01, 2022 - Thứ Bảy - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng: link
31 tháng
12, 2021 - Thứ Sáu - Ngày Thứ VII của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: link
30
tháng 12, 2021 - Thứ Năm - Ngày Thứ VI của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: link
29
tháng 12, 2021 - Thứ Tư - Ngày Thứ V của Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: link
28 tháng 12, 2021 - Thứ Ba - Kính Các Thánh Anh Hài Tử Đạo: link
27
tháng 12, 2021 - Thứ Hai - Kính Thánh Gioan Tông Đồ: link
26 tháng 12, 2021 - Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia Thất: link
8:30 a.m. 25/12/2021 - Thứ Bảy - Lễ Chúa Giáng Sinh: link
6:30 p.m. 24/12/2021 - Thứ Sáu - Lễ Vọng Giáng Sinh: link
8:30 a.m. 24 tháng 12, 2021 - Thứ Sáu - Tuần IV Mùa Vọng: link
23
tháng 12, 2021 - Thứ Năm - Tuần IV Mùa Vọng: link
22
tháng 12, 2021 - Thứ Tư - Tuần IV Mùa Vọng: link
21
tháng 12, 2021 - Thứ Ba - Tuần IV Mùa Vọng: link
20
tháng 12, 2021 - Thứ Hai - Tuần IV Mùa Vọng: link
19 tháng 12, 2021 - Chúa Nhật - Tuần IV Mùa Vọng: link
18
tháng 12, 2021 - Thứ Bảy - Tuần III Mùa Vọng: link
17 tháng 12, 2021 - Thứ Sáu - Tuần III Mùa Vọng: link
16
tháng 12, 2021 - Thứ Năm - Tuần III Mùa Vọng: link
15
tháng 12, 2021 - Thứ Tư - Tuần III Mùa Vọng: link
14 tháng 12, 2021 - Thứ Ba - Tuần III Mùa Vọng: link
13
tháng 12, 2021 - Thứ Hai - Tuần III Mùa Vọng: link
12
tháng 12, 2021 - Chúa Nhật - Tuần III Mùa Vọng: link
11 tháng 12, 2021 - Thứ Bảy - Tuần II Mùa Vọng: link
10
tháng 12, 2021 - Thứ Sáu - Tuần II Mùa Vọng: link
09
tháng 12, 2021 - Thứ Năm - Tuần II Mùa Vọng: link
08
tháng 12, 2021 - Thứ Tư - Tuần II Mùa Vọng - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: link
07 tháng 12, 2021 - Thứ Ba - Tuần II Mùa Vọng: link
06
tháng 12, 2021 - Thứ Hai - Tuần II Mùa Vọng: link
05
tháng 12, 2021 - Chúa Nhật - Tuần II Mùa Vọng: link
04 tháng 12, 2021 - Thứ Bảy - Tuần I Mùa Vọng: link
03
tháng 12, 2021 - Thứ Sáu - Tuần I Mùa Vọng: link
02 tháng 12, 2021 - Thứ Năm - Tuần I Mùa Vọng: link
01 tháng 12, 2021 - Thứ Tư - Tuần I Mùa Vọng: link
30
tháng 11, 2021 - Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng - Kính Thánh Andre TĐ: link
29
tháng 11, 2021 - Thứ Hai - Tuần I Mùa Vọng: link
28
tháng 11, 2021 - Chúa Nhật - Tuần I Mùa Vọng: link
27 tháng 11, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXXIV Mùa TN: link
26
tháng 11, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXXIV Mùa TN: link
25
tháng 11, 2021 - Thứ Năm - Mừng Lễ Thanksgiving - Tuần XXXIV Mùa TN: link
24 tháng 11, 2021 - Thứ Tư - Mừng Bổng Mạng Đền Thánh TTCG - Tuần XXXIV Mùa TN: link
23
tháng 11, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXXIV Mùa TN: link
22
tháng 11, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXXIV Mùa TN: link
21
tháng 11, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXXIV Mùa TN: link
20 tháng 11, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXXIII Mùa TN: link
19
tháng 11, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXXIII Mùa TN: link
18
tháng 11, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXXIII Mùa TN: link
17
tháng 11, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXXIII Mùa TN: link
16 tháng 11, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXXIII Mùa TN: link
15
tháng 11, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXXIII Mùa TN: link
14
tháng 11, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXXIII Mùa TN: link
13 tháng 11, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXXII Mùa TN: link
12
tháng 11, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXXII Mùa TN: link
11
tháng 11, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXXII Mùa TN: link

10
tháng 11, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXXII Mùa TN: link
09 tháng 11, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXXII Mùa TN: link
08
tháng 11, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXXII Mùa TN: link
07
tháng 11, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXXII Mùa TN: link
06
tháng 11, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXXI Mùa TN: link
05 tháng 11, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXXI Mùa TN: link
04
tháng 11, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXXI Mùa TN: link
03
tháng 11, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXXI Mùa TN: link
02 tháng 11, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXXI Mùa TN: link
01
tháng 11, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXXI Mùa TN: link
31 tháng 10, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXXI Mùa TN: link
30
tháng 10, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXX Mùa TN: link
29 tháng 10, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXX Mùa TN: link
28
tháng 10, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXX Mùa TN: link
27
tháng 10, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXX Mùa TN: link
26 tháng 10, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXX Mùa TN: link
25
tháng 10, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXX Mùa TN: link
24 tháng 10, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXX Mùa TN: link
23
tháng 10, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXIX Mùa TN: link
22 tháng 10, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXIX Mùa TN: link
21
tháng 10, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXIX Mùa TN: link
20 tháng 10, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXIX Mùa TN: link
19
tháng 10, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXIX Mùa TN: link
18
tháng 10, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXIX Mùa TN: link
17 tháng 10, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXIX Mùa TN: link
16 tháng 10, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXVIII Mùa TN: link
15
tháng 10, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXVIII Mùa TN: link
14
tháng 10, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXVIII Mùa TN: link
13
tháng 10, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXVIII Mùa TN: link
12 tháng 10, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXVIII Mùa TN: link
11
tháng 10, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXVIII Mùa TN: link
10
tháng 10, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXVIII Mùa TN: link
9
tháng 10, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXVII Mùa TN: link
8 tháng 10, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXVII Mùa TN: link
7
tháng 10, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXVII Mùa TN: link
6
tháng 10, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXVII Mùa TN: link
5 tháng 10, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXVII Mùa TN: link
4
tháng 10, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXVII Mùa TN: link
3
tháng 10, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXVII Mùa TN: link
2 tháng 10, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXVI Mùa TN: link
1
tháng 10, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXVI Mùa TN: link
30 tháng 9, 2021 - Thứ Năm lúc 7h tối giờ Cali - Cho Linh Hồn Bà Cố Anna Maria: link
30 tháng 9, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXVI Mùa TN: link
29
tháng 9, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXVI Mùa TN: link
28 tháng 9, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXVI Mùa TN: link
27 tháng 9, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXVI Mùa TN: link
26
tháng 9, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXVI Mùa TN: link
25 tháng 9, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXV Mùa TN: link
24
tháng 9, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXV Mùa TN: link
23 tháng 9, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXV Mùa TN: link
22 tháng 9, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXV Mùa TN: link
21 tháng 9, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXV Mùa TN: link
20
tháng 9, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXV Mùa TN: link
19
tháng 9, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXV Mùa TN: link
18 tháng 9, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXIV Mùa TN: link
17
tháng 9, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXIV Mùa TN: link
16
tháng 9, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXIV Mùa TN: link
15 tháng 9, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXIV Mùa TN - Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ Nhớ: link
14
tháng 9, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXIV Mùa TN - Suy Tôn Thánh Giá. Lễ Kính: link
13
tháng 9, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXIV Mùa TN: link
12
tháng 9, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXIV Mùa TN: link
11 tháng 9, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXIII Mùa TN: link
10
tháng 9, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXIII Mùa TN: link
9
tháng 9, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXIII Mùa TN: link
8 tháng 9, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXIII Mùa TN - Sinh Nhật Đức Mẹ. Lễ Kính: link
7
tháng 9, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXIII Mùa TN: link
6
tháng 9, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXIII Mùa TN: link
5 tháng 9, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXIII Mùa TN: link
4
tháng 9, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXII Mùa TN: link
3
tháng 9, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXII Mùa TN: link
2
tháng 9, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXII Mùa TN: link
1 tháng 9, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXII Mùa TN: link
31
tháng 8, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXII Mùa TN: link
30
tháng 8, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXII Mùa TN: link
29 tháng 8, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXII Mùa TN: link
28
tháng 8, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XXI Mùa TN: link
27 tháng 8, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XXI Mùa TN: link
26
tháng 8, 2021 - Thứ Năm - Tuần XXI Mùa TN: link
25
tháng 8, 2021 - Thứ Tư - Tuần XXI Mùa TN: link
24 tháng 8, 2021 - Thứ Ba - Tuần XXI Mùa TN - Thánh Batôlômêô Tông Đồ. Lễ Kính: link
23
tháng 8, 2021 - Thứ Hai - Tuần XXI Mùa TN: link
22 tháng 8, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XXI Mùa TN: link
21 tháng 8, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XX Mùa TN: link
20
tháng 8, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XX Mùa TN: link
19
tháng 8, 2021 - Thứ Năm - Tuần XX Mùa TN: link
18
tháng 8, 2021 - Thứ Tư - Tuần XX Mùa TN: link
17 tháng 8, 2021 - Thứ Ba - Tuần XX Mùa TN: link
16
tháng 8, 2021 - Thứ Hai - Tuần XX Mùa TN: link
15
tháng 8, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XX Mùa TN - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Lễ Trọng: link
14 tháng 8, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XIX Mùa TN: link
13
tháng 8, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XIX Mùa TN: link
12
tháng 8, 2021 - Thứ Năm - Tuần XIX Mùa TN: link
11
tháng 8, 2021 - Thứ Tư - Tuần XIX Mùa TN: link
10 tháng 8, 2021 - Thứ Ba - Tuần XIX Mùa TN: link
9
tháng 8, 2021 - Thứ Hai - Tuần XIX Mùa TN: link
8 tháng 8, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XIX Mùa TN: link
7 tháng 8, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XVIII Mùa TN: link
6 tháng 8, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XVIII Mùa TN: link
5
tháng 8, 2021 - Thứ Năm - Tuần XVIII Mùa TN: link
4 tháng 8, 2021 - Thứ Tư - Tuần XVIII Mùa TN: link
3
tháng 8, 2021 - Thứ Ba - Tuần XVIII Mùa TN: link
2
tháng 8, 2021 - Thứ Hai - Tuần XVIII Mùa TN: link
1
tháng 8, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XVIII Mùa TN: link
31 tháng 7, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XVII Mùa TN: link
30
tháng 7, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XVII Mùa TN: link
29 tháng 7, 2021 - Thứ Năm - Tuần XVII Mùa TN: link
28 tháng 7, 2021 - Thứ Tư - Tuần XVII Mùa TN: link
27 tháng 7, 2021 - Thứ Ba - Tuần XVII Mùa TN: link
26
tháng 7, 2021 - Thứ Hai - Tuần XVII Mùa TN: link
25
tháng 7, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XVII Mùa TN: link
24 tháng 7, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XVI Mùa TN: link
23
tháng 7, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XVI Mùa TN: link
22
tháng 7, 2021 - Thứ Năm - Tuần XVI Mùa TN - Lễ Kính Thánh Maria Madalena: link
21 tháng 7, 2021 - Thứ Tư - Tuần XVI Mùa TN: link
20
tháng 7, 2021 - Thứ Ba - Tuần XVI Mùa TN: link
19 tháng 7, 2021 - Thứ Hai - Tuần XVI Mùa TN: link
18 tháng 7, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XVI Mùa TN: link
17
tháng 7, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XV Mùa TN: link
16
tháng 7, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XV Mùa TN: link
15
tháng 7, 2021 - Thứ Năm - Tuần XV Mùa TN: link
14 tháng 7, 2021 - Thứ Tư - Tuần XV Mùa TN: link
13
tháng 7, 2021 - Thứ Ba - Tuần XV Mùa TN: link
12 tháng 7, 2021 - Thứ Hai - Tuần XV Mùa TN: link
11 tháng 7, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XV Mùa TN:
link
10 tháng 7, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XIV Mùa TN: link
09
tháng 7, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XIV Mùa TN: link
08
tháng 7, 2021 - Thứ Năm - Tuần XIV Mùa TN: link
07 tháng 7, 2021 - Thứ Tư - Tuần XIV Mùa TN: link
06 tháng 7, 2021 - Thứ Ba - Tuần XIV Mùa TN: link
05 tháng 7, 2021 - Thứ Hai - Tuần XIV Mùa TN:
link
04 tháng 7, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XIV Mùa TN: link
03
tháng 7, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XIII Mùa TN - Thánh Tôma, TĐ, lễ kính: link
02
tháng 7, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XIII Mùa TN: link
01
tháng 7, 2021 - Thứ Năm - Tuần XIII Mùa TN: link
30 tháng 6, 2021 - Thứ Tư - Tuần XIII Mùa TN: link
29 tháng 6, 2021 - Thứ Ba - Tuần XIII Mùa TN - Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ, TĐ, lễ trọng: link
28 tháng 6, 2021 - Thứ Hai - Tuần XIII Mùa TN: link
27 tháng 6, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XIII Mùa TN:
link
26 tháng 6, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XII Mùa TN: link
25
tháng 6, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XII Mùa TN: link
24
tháng 6, 2021 - Thứ Năm - Tuần XII Mùa TN: link
23 tháng 6, 2021 - Thứ Tư - Tuần XII Mùa TN: link
22 tháng 6, 2021 - Thứ Ba - Tuần XII Mùa TN:
link
21 tháng 6, 2021 - Thứ Hai - Tuần XII Mùa TN: link
20 tháng 6, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XII Mùa TN:
link
19 tháng 6, 2021 - Thứ Bảy - Tuần XI Mùa TN: link
18 tháng 6, 2021 - Thứ Sáu - Tuần XI Mùa TN: link
17
tháng 6, 2021 - Thứ Năm - Tuần XI Mùa TN: link
16 tháng 6, 2021 - Thứ Tư - Tuần XI Mùa TN: link
15 tháng 6, 2021 - Thứ Ba - Tuần XI Mùa TN: link
14 tháng 6, 2021 - Thứ Hai - Tuần XI Mùa TN: link
13 tháng 6, 2021 - Chúa Nhật - Tuần XI Mùa TN: link
12 tháng 6, 2021 - Thứ Bảy - Tuần X Mùa TN: link
11 tháng 6, 2021 - Thứ Sáu - Tuần X Mùa TN: link
10
tháng 6, 2021 - Thứ Năm - Tuần X Mùa TN: link
09 tháng 6, 2021 - Thứ Tư - Tuần X Mùa TN: link
08 tháng 6, 2021 - Thứ Ba - Tuần X Mùa TN: link
07 tháng 6, 2021 - Thứ Hai - Tuần X Mùa TN: link
06 tháng 6, 2021 - Chúa Nhật -
MM Thánh Chúa: link
05 tháng 6, 2021 - Thứ Bảy - Tuần IX Mùa TN: link
04 tháng 6, 2021 - Thứ Sáu - Tuần IX Mùa TN:
link
03
tháng 6, 2021 - Thứ Năm - Tuần IX Mùa TN: link
02 tháng 6, 2021 - Thứ Tư - Tuần IX Mùa TN: link
01 tháng 6, 2021 - Thứ Ba - Tuần IX Mùa TN:
link
31 tháng 5, 2021 - Thứ Hai - Tuần IX Mùa TN:
link
30 tháng 5, 2021 - Chúa Nhật - Chúa Ba Ngôi:
link
29
tháng 5, 2021 - Thứ Bảy - Tuần VIII Mùa TN: link
28 tháng 5, 2021 - Thứ Sáu - Tuần VIII Mùa TN: link
27
tháng 5, 2021 - Thứ Năm - Tuần VIII Mùa TN: link
26 tháng 5, 2021 - Th
ứ Tư - Tuần VIII Mùa TN: link
25 tháng 5, 2021 - Thứ Ba - Tuần VIII Mùa TN:
link
24 tháng 5, 2021 - Thứ Hai - Tuần VIII Mùa TN: link
23 tháng 5, 2021 - Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:
link
22 tháng 5, 2021 - Thứ Bảy - Tuần VII Mùa Phục Sinh: link
21 tháng 5, 2021 - Thứ Sáu - Tuần VII Mùa Phục Sinh: link
20
tháng 5, 2021 - Thứ Năm - Tuần VII Mùa Phục Sinh: link
19 tháng 5, 2021 - Thứ Tư - Tuần VII Mùa Phục Sinh: link
18 tháng 5, 2021 - Thứ Ba - Tuần VII Mùa Phục Sinh:
link
17 tháng 5, 2021 - Thứ Hai - Tuần VII Mùa Phục Sinh: link
16 tháng 5, 2021 - Chúa Nhật - Tuần VII Mùa Phục Sinh - Chúa Thăng Thiên:
link
15 tháng 5, 2021 - Thứ Bảy - Tuần VI Mùa Phục Sinh: link
14
tháng 5, 2021 - Thứ Sáu - Tuần VI Mùa Phục Sinh: link
13
tháng 5, 2021 - Thứ Năm - Tuần VI Mùa Phục Sinh: link
12 tháng 5, 2021 - Thứ Tư - Tuần VI Mùa Phục Sinh: link
11 tháng 5, 2021 - Thứ Ba - Tuần VI Mùa Phục Sinh: link
10 tháng 5, 2021 - Thứ Hai - Tuần VI Mùa Phục Sinh:
link
9 tháng 5, 2021 - Chúa Nhật - Tuần VI Mùa Phục Sinh:
link
8
tháng 5, 2021 - Thứ Bảy - Tuần V Mùa Phục Sinh: link
7 tháng 5, 2021 - Thứ Sáu - Tuần V Mùa Phục Sinh: link
6
tháng 5, 2021 - Thứ Năm - Tuần V Mùa Phục Sinh: link
5 tháng 5, 2021 - Thứ Tư - Tuần V Mùa Phục Sinh:
link
4 tháng 5, 2021 - Thứ Ba - Tuần V Mùa Phục Sinh:
link
3 tháng 5, 2021 - Thứ Hai - Tuần V Mùa Phục Sinh: link
2 tháng 5, 2021 - Chúa Nhật - Tuần V Mùa Phục Sinh:
link
1 tháng 5, 2021 - Thứ Bảy - Tuần IV Mùa Phục Sinh: link
30
tháng 4, 2021 - Thứ Sáu - Tuần IV Mùa Phục Sinh: link
29 tháng 4, 2021 - Thứ Năm - Tuần IV Mùa Phục Sinh: link
28 tháng 4, 2021 - Thứ Tư - Tuần IV Mùa Phục Sinh: link
27 tháng 4, 2021 - Thứ Ba - Tuần IV Mùa Phục Sinh:
link
26 tháng 4, 2021 - Thứ Hai - Tuần IV Mùa Phục Sinh:
link
25 tháng 4, 2021 - Chúa Nhật - Tuần IV Mùa Phục Sinh:
link
24 tháng 4, 2021 - Thứ Bảy - Tuần III Mùa Phục Sinh: link
23
tháng 4, 2021 - Thứ Sáu - Tuần III Mùa Phục Sinh: link
22 tháng 4, 2021 - Thứ Năm - Tuần III Mùa Phục Sinh:
link
21 tháng 4, 2021 - Thứ Tư - Tuần III Mùa Phục Sinh: link
20 tháng 4, 2021 - Thứ Ba - Tuần III Mùa Phục Sinh:
link
19 tháng 4, 2021 - Thứ Hai - Tuần III Mùa Phục Sinh: link
18 tháng 4, 2021 - Chúa Nhật - Tuần III Mùa Phục Sinh:
link
17 tháng 4, 2021 - Thứ Bảy - Tuần II Mùa Phục Sinh: link
16 tháng 4, 2021 - Thứ Sáu - Tuần II Mùa Phục Sinh: link
15 tháng 4, 2021 - Thứ Năm - Tuần II Mùa Phục Sinh:
link
14 tháng 4, 2021 - Thứ Tư - Tuần II Mùa Phục Sinh: link
13 tháng 4, 2021 - Thứ Ba - Tuần II Mùa Phục Sinh:
link
12 tháng 4, 2021 - Thứ Hai - Tuần II Mùa Phục Sinh: link
11 tháng 4, 2021 - Chúa Nhật - Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót: link
10 tháng 4, 2021 - Thứ
Bảy - Tuần Bát Nhật Phục Sinh: link
9 tháng 4, 2021 - Thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Phục Sinh:
link
8 tháng 4, 2021 - Thứ Năm - Tuần Bát Nhật Phục Sinh:
link
7 tháng 4, 2021 - Thứ Tư - Tuần Bát Nhật Phục Sinh: link
6 tháng 4, 2021 - Thứ Ba - Tuần Bát Nhật Phục Sinh: link
5 tháng 4, 2021 - Thứ Hai - Tuần Bát Nhật Phục Sinh:
link
4 tháng 4, 2021 - Chúa Nhật - Thánh Lễ Phục Sinh:
link
3 tháng 4, 2021 - Thứ Bảy 8:00 tối - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: link
2 tháng 4, 2021 - Thứ Sáu 3:00 chiều - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: link
1 tháng 4
, 2021 - Thứ Năm 5:00 chiều - Thánh Lễ Tiệc Ly: link
31 tháng 3, 2021 - Thứ Tư - Tuần Thánh: link
30
tháng 3, 2021 - Thứ Ba - Tuần Thánh: link
29 tháng 3, 2021 - Thứ Hai - Tuần Thánh:
link
28 tháng 3, 2021 - Chúa Nhật - Lễ Lá:
link
27 tháng 3, 2021 - Thứ Bảy:
link
26 tháng 3, 2021 - Thứ Sáu: link
25
tháng 3, 2021 - Thứ Năm - Lễ Truyền Tin: link
24 tháng 3, 2021 - Thứ Tư
: link
23
tháng 3, 2021 - Thứ Ba: link
22 tháng 3, 2021 - Thứ Hai: link
21 tháng 3, 2021 - Chúa Nhật: link
20 tháng 3, 2021 - Thứ Bảy: link
19 tháng 3, 2021 - Thứ Sáu - Lễ Kính Thánh Cả Giuse:
link
18 tháng 3, 2021 - Thứ Năm: link
17 tháng 3, 2021 - Thứ Tư
: link
16 tháng 3, 2021 - Thứ Ba: link
15 tháng 3, 2021 - Thứ Hai: link
14 tháng 3, 2021 - Chúa Nhật:
link
13 tháng 3, 2021 - Thứ Bảy: link ; Lễ Giỗ Cha Trương Bửu Diệp 11:00 sáng: link
12 tháng 3, 2021 - Thứ Sáu:
link
11
tháng 3, 2021 - Thứ Năm: link
10 tháng 3, 2021 - Thứ Tư
: link
9
tháng 3, 2021 - Thứ Ba: link
8 tháng 3, 2021 - Thứ Hai: link
7 tháng 3, 2021 - Chúa Nhật:
link
6
tháng 3, 2021 - Thứ Bảy: link
5 tháng 3, 2021 - Thứ Sáu:
link
4
tháng 3, 2021 - Thứ Năm: link
3 tháng 3, 2021 - Thứ Tư
: link
2
tháng 3, 2021 - Thứ Ba: link
01 tháng 3, 2021 - Thứ Hai: link
28 tháng 2, 2021 - Chúa Nhật:
link
27
tháng 2, 2021 - Thứ Bảy: link
26 tháng 2, 2021 - Thứ Sáu:
link
25
tháng 2, 2021 - Thứ Năm: link
24 tháng 2, 2021 - Thứ Tư: link
23
tháng 2, 2021 - Thứ Ba: link
22 tháng 2, 2021 - Thứ Hai: link
21 tháng 2, 2021 - Chúa Nhật:
link
20 tháng 2, 2021 - Thứ Bảy: link
19 tháng 2, 2021 - Thứ Sáu:
link
18
tháng 2, 2021 - Thứ Năm: link
17 tháng 2, 2021 - Thứ Tư Lễ Tro: link & 12:00 trưa: link
16
tháng 2, 2021 - Thứ Ba: link
15 tháng 2, 2021 - Thứ Hai: link
14 tháng 2, 2021 - Chúa Nhật:
link
13 tháng 2, 2021 - Thứ Bảy: link
12 tháng 2, 2021 - Thứ Sáu:
link
11
tháng 2, 2021 - Thứ Năm: link
10
tháng 2, 2021 - Thứ Tư: link
9
tháng 2, 2021 - Thứ Ba: link
8 tháng 2, 2021 - Thứ Hai: link
7 tháng 2, 2021 - Chúa Nhật:
link
1 tháng 2, 2021 - Thứ Hai:
link
31 tháng 1, 2021 - Chúa Nhật:
link
30 tháng 1, 2021 - Thứ Bảy:
link
29 tháng 1, 2021 - Thứ Sáu:
link
28
tháng 1, 2021 - Thứ Năm 5h chiều - Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi: link
28
tháng 1, 2021 - Thứ Năm: link
27
tháng 1, 2021 - Thứ Tư: link
26 tháng 1, 2021 - Thứ Ba:
link
25 tháng 1, 2021 - Thứ Hai: link
24 tháng 1, 2021 - Chúa Nhật:
link
23 tháng 1, 2021 - Thứ Bảy: link
22 tháng 1, 2021 - Thứ Sáu:
link
21
tháng 1, 2021 - Thứ Năm: link
20
tháng 1, 2021 - Thứ Tư: link
19 tháng 1, 2021 - Thứ Ba:
link
18 tháng 1, 2021 - Thứ Hai: link
17 tháng 1, 2021 - Chúa Nhật:
link
16 tháng 1, 2021 - Thứ Bảy: link
15 tháng 1, 2021 - Thứ Sáu:
link
14
tháng 1, 2021 - Thứ Năm: link
13
tháng 1, 2021 - Thứ Tư: link
12 tháng 1, 2021 - Thứ Ba:
link
11 tháng 1, 2021 - Thứ Hai: link
10 tháng 1, 2021 - Chúa Nhật:
link
9 tháng 1, 2021 - Thứ Bảy: link
8 tháng 1, 2021 - Thứ Sáu:
link
7
tháng 1, 2021 - Thứ Năm: link
6
tháng 1, 2021 - Thứ Tư: link
5 tháng 1, 2021 - Thứ Ba:
link
4 tháng 12, 2021 - Thứ Hai: link
3 tháng 12, 2021 - Chúa Nhật:
link
2 tháng 1, 2021 - Thứ Bảy: link
1 tháng 1, 2021 - Thứ Sáu:
link
31
tháng 12, 2020 - Thứ Năm: link
30
tháng 12, 2020 - Thứ Tư: link
29 tháng 12, 2020 - Thứ Ba:
link
28 tháng 12, 2020 - Thứ Hai: link
27 tháng 12, 2020 - Chúa Nhật:
link
26 tháng 12, 2020 - Thứ Bảy:
link
25 tháng 12 - Thứ Sáu - Lễ Giáng Sinh:
link
24
tháng 12, 2020 - Thứ Năm - Lễ Vọng Giáng Sinh 6:00 tối: link
24 tháng 12, 2020 - Thứ Năm - ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TẠI VATICAN (10:15 sáng - 12:00 trưa): link
24
tháng 12, 2020 - Thứ Năm: link
23 tháng 12, 2020 - Thứ Tư: link
22 tháng 12, 2020 - Thứ Ba:
link
21 tháng 12, 2020 - Thứ Hai: link
20 tháng 12, 2020 - Chúa Nhật:
link
19 tháng 12, 2020 - Thứ Bảy:
link
18 tháng 12, 2020 - Thứ Sáu: link
17
tháng 12, 2020 - Thứ Năm: link
16 tháng 12, 2020 - Thứ Tư:
link
15 tháng 12, 2020 - Thứ Ba:
link
14 tháng 12, 2020 - Thứ Hai: link
13 tháng 12, 2020 - Chúa Nhật: link
12 tháng 12, 2020 - Thứ Bảy: link
11 tháng 12, 2020 - Thứ Sáu:
link
10
tháng 12, 2020 - Thứ Năm: link
9 tháng 12, 2020 - Thứ Tư:
link
8 tháng 12, 2020 - Thứ Ba:
link
7 tháng 12, 2020 - Thứ Hai: link
6 tháng 12, 2020 - Chúa Nhật: link
5 tháng 12, 2020 - Thứ Bảy:
link
4 tháng 12, 2020 - Thứ Sáu:
link
3 tháng 12, 2020 - Thứ Năm:
link
2 tháng 12, 2020 - Thứ Tư:
link
1 tháng 12, 2020 - Thứ Ba:
link
30 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
29 tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
28 tháng 11, 2020 - Thứ Bảy: link
27 tháng 11, 2020 - Thứ Sáu: link
26 tháng 11, 2020 - Thứ Năm: link
25 tháng 11, 2020 - Thứ Tư: link
24 tháng 11, 2020 - Thứ Ba: link
23 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
22
tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
23 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
22
tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
21 tháng 11, 2020 - Thứ Bảy: link
20
tháng 11, 2020 - Thứ Sáu: link
19
tháng 11, 2020 - Thứ Năm: link
18
tháng 11, 2020 - Thứ Tư: link
17
tháng 11, 2020 - Thứ Ba: link
16 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
15
tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
14 tháng 11, 2020 - Thứ Bảy: link
13
tháng 11, 2020 - Thứ Sáu: link
12
tháng 11, 2020 - Thứ Năm: link
11
tháng 11, 2020 - Thứ Tư: link
10
tháng 11, 2020 - Thứ Ba: link
9 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
8
tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
7 tháng 11, 2020 - Thứ Bảy: link
6
tháng 11, 2020 - Thứ Sáu: link
5
tháng 11, 2020 - Thứ Năm: link
4
tháng 11, 2020 - Thứ Tư: link
3
tháng 11, 2020 - Thứ Ba: link
2 tháng 11, 2020 - Thứ Hai: link
1
tháng 11, 2020 - Chúa Nhật: link
31 tháng 10, 2020 - Thứ Bảy: link
30
tháng 10, 2020 - Thứ Sáu: link
29
tháng 10, 2020 - Thứ Năm: link
28
tháng 10, 2020 - Thứ Tư: link
27
tháng 10, 2020 - Thứ Ba: link
26 tháng 10, 2020 - Thứ Hai: link
25
tháng 10, 2020 - Chúa Nhật: link
24 tháng 10, 2020 - Thứ Bảy: link
23
tháng 10, 2020 - Thứ Sáu: link
22
tháng 10, 2020 - Thứ Năm: link
21
tháng 10, 2020 - Thứ Tư: link
20
tháng 10, 2020 - Thứ Ba: link
19 tháng 10, 2020 - Thứ Hai: link
18
tháng 10, 2020 - Chúa Nhật: link
17 tháng 10, 2020 - Thứ Bảy: link
16
tháng 10, 2020 - Thứ Sáu: link
15
tháng 10, 2020 - Thứ Năm: link
14
tháng 10, 2020 - Thứ Tư: link
13
tháng 10, 2020 - Thứ Ba: link
12 tháng 10, 2020 - Thứ Hai: link
11
tháng 10, 2020 - Chúa Nhật - : link
10
tháng 10, 2020 - Thứ Bảy: link
9
tháng 10, 2020 - Thứ Sáu: link
8
tháng 10, 2020 - Thứ Năm: link
7
tháng 10, 2020 - Thứ Tư: link Lần Hạt Mân Côi: link
6
tháng 10, 2020 - Thứ Ba: link
5 tháng 10, 2020 - Thứ Hai: link
4
tháng 10, 2020 - Chúa Nhật - : link
3
tháng 10, 2020 - Thứ Bảy: link
2
tháng 10, 2020 - Thứ Sáu: link
1
tháng 10, 2020 - Thứ Năm: link
30
tháng 9, 2020 - Thứ Tư: link
29 tháng 9, 2020 - Thứ Ba: link
24
tháng 9, 2020 - Thứ Năm: link
23
tháng 9, 2020 - Thứ Tư: link
22 tháng 9, 2020 - Thứ Ba:
link
21 tháng 9, 2020 - Thứ Hai: link
20 tháng 9, 2020 - Chúa Nhật: link
19
tháng 9, 2020 - Thứ Bảy: link
18 tháng 9, 2020 - Thứ Sáu: link
17
tháng 9, 2020 - Thứ Năm: link
16
tháng 9, 2020 - Thứ Tư: link
15 tháng 9, 2020 - Thứ Ba:
link
14 tháng 9, 2020 - Thứ Hai: link
13 tháng 9, 2020 - Chúa Nhật:
link
12 tháng 9, 2020 - Thứ Bảy: link
11 tháng 9, 2020 - Thứ Sáu:
link
10
tháng 9, 2020 - Thứ Năm: link
9
tháng 9, 2020 - Thứ Tư: link
8 tháng 9, 2020 - Thứ Ba:
link
7 tháng 9, 2020 - Thứ Hai: link
6 tháng 9, 2020 - Chúa Nhật:
link
5 tháng 9, 2020 - Thứ Bảy: link
4 tháng 9, 2020 - Thứ Sáu:
link
3
tháng 9, 2020 - Thứ Năm: link
2
tháng 9, 2020 - Thứ Tư: link
1 tháng 9, 2020 - Thứ Ba:
link
31 tháng 8, 2020 - Thứ Hai: link
30 tháng 8, 2020 - Chúa Nhật:
link
29 tháng 8, 2020 - Thứ Bảy: link
28 tháng 8, 2020 - Thứ Sáu:
link
27
tháng 8, 2020 - Thứ Năm: link
26
tháng 8, 2020 - Thứ Tư: link
25 tháng 8, 2020 - Thứ Ba:
link
24 tháng 8, 2020 - Thứ Hai: link
23 tháng 8, 2020 - Chúa Nhật:
link
22 tháng 8, 2020 - Thứ Bảy: link
21 tháng 8, 2020 - Thứ Sáu:
link
20
tháng 8, 2020 - Thứ Năm: link
19
tháng 8, 2020 - Thứ Tư: link
18 tháng 8, 2020 - Thứ Ba:
link
17 tháng 8, 2020 - Thứ Hai: link
16 tháng 8, 2020 - Chúa Nhật:
link
15 tháng 8, 2020 - Thứ Bảy: link
14 tháng 8, 2020 - Thứ Sáu:
link
13
tháng 8, 2020 - Thứ Năm: link
12
tháng 8, 2020 - Thứ Tư: link
11 tháng 8, 2020 - Thứ Ba:
link
10 tháng 8, 2020 - Thứ Hai: link
9 tháng 8, 2020 - Chúa Nhật:
link
8 tháng 8, 2020 - Thứ Bảy: link
7 tháng 8, 2020 - Thứ Sáu:
link
6
tháng 8, 2020 - Thứ Năm: link
5
tháng 8, 2020 - Thứ Tư: link
4 tháng 8, 2020 - Thứ Ba:
link
3 tháng 8, 2020 - Thứ Hai: link
2 tháng 8, 2020 - Chúa Nhật:
link
1 tháng 8, 2020 - Thứ Bảy: link
31 tháng 7, 2020 - Thứ Sáu:
link
30
tháng 7, 2020 - Thứ Năm: link
29
tháng 7, 2020 - Thứ Tư: link
28 tháng 7, 2020 - Thứ Ba:
link
27 tháng 7, 2020 - Thứ Hai: link
26 tháng 7, 2020 - Chúa Nhật:
link
25 tháng 7, 2020 - Thứ Bảy: link
24 tháng 7, 2020 - Thứ Sáu:
link
23 tháng 7, 2020 - Thứ Năm: link
22
tháng 7, 2020 - Thứ Tư: link
21 tháng 7, 2020 - Thứ Ba:
link
20 tháng 7, 2020 - Thứ Hai: link
19 tháng 7, 2020 - Chúa Nhật: link
18 tháng 7, 2020 - Thứ Bảy: link
17 tháng 7, 2020 - Thứ Sáu:
link
16 tháng 7, 2020 - Thứ Năm:
link
15 tháng 7, 2020 - Thứ Tư: link
14
tháng 7, 2020 - Thứ Ba: link
13 tháng 7, 2020 - Thứ Hai: link
12 tháng 7, 2020 - Chúa Nhật:
link
11 tháng 7, 2020 - Thứ Bảy: link
10 tháng 7, 2020 - Thứ Sáu:
link
9 tháng 7, 2020 - Thứ Năm:
link
8 tháng 7, 2020 - Thứ Tư: link
7 tháng 7, 2020 - Thứ Ba:
link
6 tháng 7, 2020 - Thứ Hai: link
5 tháng 7, 2020 - Chúa Nhật:
link
4 tháng 7, 2020 - Thứ Bảy:
link
3 tháng 7, 2020 - Thứ Sáu:
link
2 tháng 7, 2020 - Thứ Năm:
link
1 tháng 7, 2020 - Thứ Tư: link
30 tháng 6, 2020 - Thứ Ba: link
29 tháng 6, 2020 - Thứ Hai: link
28 tháng 6, 2020 - Chúa Nhật: link
27 tháng 6, 2020 - Thứ Bảy: link
26 tháng 6, 2020 - Thứ Sáu: link
25 tháng 6, 2020 - Thứ Năm: link
24 tháng 6, 2020 - Thứ Tư: link
23 tháng 6, 2020 - Thứ Ba: link
22 tháng 6, 2020 - Thứ Hai: link
21 tháng 6, 2020 - Chúa Nhật: link
20 tháng 6, 2020 - Thứ Bảy: link
19 tháng 6, 2020 - Thứ Sáu: link
18 tháng 6, 2020 - Thứ Năm: link
17 tháng 6, 2020 - Thứ Tư: link
16 tháng 6, 2020 - Thứ Ba: link
15 tháng 6, 2020 - Thứ Hai: link
14 tháng 6, 2020 - Chúa Nhật:
link
13 tháng 6, 2020 - Thứ Bảy:
link
12 tháng 6, 2020 - Thứ Sáu:
link
11 tháng 6, 2020 - Thứ Năm:
link
10 tháng 6, 2020 - Thứ Tư:
link
9 tháng 6, 2020 - Thứ Ba:
link
8 tháng 6, 2020 - Thứ Hai: link
7 tháng 6, 2020 - Chúa Nhật: link
6 tháng 6, 2020 - Thứ Bảy: link
5 tháng 6, 2020 - Thứ Sáu: link
4 tháng 6, 2020 - Thứ Năm: link
3 tháng 6, 2020 - Thứ Tư:
link
2 tháng 6, 2020 - Thứ Ba:
link
1 tháng 6, 2020 - Thứ Hai:
link
31 tháng 5, 2020 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: link
30 tháng 5, 2020 - Thứ Bảy: link
29 tháng 5, 2020 - Thứ Sáu: link
28 tháng 5, 2020 - Thứ Năm: link
27 tháng 5, 2020 - Thứ Tư: link
26
tháng 5, 2020 - Thứ Ba: link
25 tháng 5, 2020 - Thứ Hai:
link
24 tháng 5, 2020 - Chúa Nhật 7A Phục Sinh: link
23 tháng 5, 2020 - Thứ Bảy: link
22 tháng 5, 2020 - Thứ Sáu: link
21 tháng 5, 2020 - Thứ Năm: link
20 tháng 5, 2020 - Thứ Tư: link
19 tháng 5, 2020 - Thứ Ba: link
18 tháng 5, 2020 - Thứ Hai: link
17 tháng 5, 2020 - Chúa Nhật 6A Phục Sinh: link
16 tháng 5, 2020 - Thứ Bảy: link
15 tháng 5, 2020 - Thứ Sáu: link
14 tháng 5, 2020 - Thứ Năm: link
13 tháng 5, 2020 - Thứ Tư: link
13 tháng 5, 2020 7:00 tối - Đêm Cầu Nguyện: link
12 tháng 5, 2020 - Thứ Ba: link
11 tháng 5, 2020 - Thứ Hai: link
10 tháng 5, 2020 - Chúa Nhật 5A Phục Sinh:
link
9 tháng 5, 2020 - Thứ Bảy: link
8 tháng 5, 2020 - Thứ Sáu: link
7 tháng 5, 2020 - Thứ Năm:
link
6 tháng 5, 2020 - Thứ Tư:
link
5 tháng 5, 2020 - Thứ Ba:
link
4 tháng 5, 2020 - Thứ Hai: link
3 tháng 5, 2020 -
Chúa Nhật 4A Phục Sinh: link
2 tháng 5, 2020 - Thứ Bảy: link
1 tháng 5, 2020 - 12:00 trưa - NGHI THỨC TẬN HIẾN :
link
1 tháng 5, 2020 - Thứ Sáu:
link
30 tháng 4, 2020 - Thứ Năm:
link
29 tháng 4, 2020 - Thứ Tư:
link
28 tháng 4, 2020 - Thứ Ba:
link
27 tháng 4, 2020 - Thứ Hai:
link
26 tháng 4, 2020 - Chúa Nhật 3A Phục Sinh:
link25 tháng 4, 2020 - Thứ Bảy: link
24 tháng 4, 2020 - Thứ Sáu:
link
23 tháng 4, 2020 - Thứ Năm:
link
22 tháng 4, 2020 - Thứ Tư:
link
21 tháng 4, 2020 - Thứ Ba:
link
20 tháng 4, 2020 - Thứ Hai:
link
19 tháng 4, 2020 - Chúa Nhật 2A Phục Sinh: link
18 tháng 4, 2020 - Thứ Bảy: link
17 tháng 4, 2020 - Thứ Sáu: link
16 tháng 4, 2020 - Thứ Năm: link
15 tháng 4, 2020 - Thứ Tư: link
14 tháng 4, 2020 - Thứ Ba: link
13 tháng 4, 2020 - Thứ Hai: link
12 tháng 4, 2020 - Chúa Nhật - Thánh Lễ Phục Sinh : link
11 tháng 4, 2020 - Thứ Bảy 8:00 tối - Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: link
10 tháng 4, 2020
- Thứ Sáu 3:00 chiều - Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa: link
09 tháng 4, 2020 - Thứ Năm 5:30 chiều - Thánh Lễ Tiệc Ly: link
08 tháng 4, 2020 - Thứ Tư: link
07 tháng 4, 2020 - Thứ Ba: link
06 tháng 4, 2020 - Chúa Nhật Lễ Lá: link
05 tháng 4, 2020 - Thứ Hai: link
04 tháng 4, 2020 - Thứ Bảy: link
03 tháng 4, 2020 - Thứ Sáu: link
02 tháng 4, 2020 - Thứ Năm: link
01 tháng 4, 2020 - Thứ Tư: link
03/31/2020 - Thứ Ba: link
03/30/2020 - Thứ Hai: link
03/29/2020 - Chúa Nhật 5A Mùa Chay: link
03/28/2020 - Thứ Bảy: link
03/27/2020 - Thứ Sáu: link
03/26/2020 - Thứ Năm: link
03/25/2020 - Thứ Tư: link
03/24/2020 - Thứ Ba: link
03/23/2020 - Thứ Hai: link
03/22/2020 - Thánh Lễ Chúa Nhật 4A Mùa Chay: link
03/21/2020 - Thứ Bảy: link
03/20/2020 - Thứ Sáu: link
03/19/2020 - Lần Chuỗi Năm Sự Sáng: link
03/19/2020 - Thứ Năm: link