GIỜ LỄ

 Trung Tâm Công Giáo
Mỗi ngày kể cả ngày CN: 8g30 sáng

1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 554-4211 Fax: (714) 265-1161
Email: hiepthong2013@gmail.com
Office Hours Monday - Thursday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday - Sunday: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Năm A.


BÀI ĐỌC I Ed 18:25-28

Bài trích sách Tiên Tri Ê-dê-ki-en.

Đây Chúa phán: “Các ngươi nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không chính trực.’ Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: ‘Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực?’ Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết.”

Đó là Lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 

ĐÁP CA Tv 24:4bc-5, 6-7, 8-9

Đ. (6a) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa;

xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con,

vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,

và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. Đ.

 

Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài,

lòng thương xót tự muôn đời vẫn có.

Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác,

nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài,

vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. Đ.

 

Chúa nhân hậu và công minh,

vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân biết đường lối.

Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh,

dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Đ.

 

BÀI ĐỌC II Pl 2:1-11

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh chị em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh chị em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh chị em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh, hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trổi hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh chị em hãy cảm nghĩ trong anh chị em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô: Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy than phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Đó là Lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

 

ALLELUIA Ga 14:23

_Alleluia, alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.

 

PHÚC ÂM Mt 21:28-32

X Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!’ Nó thưa lại rằng: ‘Con không đi.’ Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: ‘Thưa cha, vâng con đi.’ Nhưng nó lại không đi.” Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: “Người con thứ nhất.” Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.”

Đó là Lời Chúa.                                                 Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time

Reading 1 Ez 18:25-28

Thus says the LORD: You say, "The LORD's way is not fair!" Hear now, house of Israel: Is it my way that is unfair, or rather, are not your ways unfair? When someone virtuous turns away from virtue to commit iniquity, and dies, it is because of the iniquity he committed that he must die. But if he turns from the wickedness he has committed, and does what is right and just, he shall preserve his life; since he has turned away from all the sins that he has committed, he shall surely live, he shall not die.

Responsorial Psalm Ps 25:4-5, 6-7, 8-9

R. (6a) Remember your mercies, O Lord.

Your ways, O LORD, make known to me;

teach me your paths,

guide me in your truth and teach me,

for you are God my savior.

R. Remember your mercies, O Lord.

Remember that your compassion, O LORD,

and your love are from of old.

The sins of my youth and my frailties remember not;

in your kindness remember me,

because of your goodness, O LORD.

R. Remember your mercies, O Lord.

Good and upright is the LORD;

thus he shows sinners the way.

He guides the humble to justice,

and teaches the humble his way.

R. Remember your mercies, O Lord.

Reading 2 Phil 2:1-11

Brothers and sisters: If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing. Do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but also for those of others. Have in you the same attitude that is also in Christ Jesus, Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Alleluia Jn 10:27

R. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me. R. Alleluia, alleluia.

Jesus said to the chief priests and elders of the people: "What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not,' but afterwards changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir, 'but did not go. Which of the two did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him."

Chúc Mừng Quý LM Việt Nam Có Nhiệm Sở Mới Bắt Đầu Ngày 1 Tháng 7 Năm 2023

Cha Nguyễn Văn Luân, Chánh Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Chánh Xứ GX San Antonio de Padua, Anaheim Hills

Cha Phạm Ngọc Hùng, Chánh Xứ GX St. Bonaventure, Huntington Beach

Cha Trần Đình Quân, Chánh Xứ GX St. Hedwig, Los Alamitos

Cha Bill Cao, được tái bổ nhiệm chánh xứ GX Thánh Anthony Claret, Anaheim

Cha Martin Phước Bùi, Quản Xứ GX St. Nicholas, Laguna Woods

Cha Thái Nguyễn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana

Cha Michael Đức Trần, Quản Xứ Tạm Thời GX Santa Clara, Yorba Linda

Cha Tạ Anh Kiệt, Quản Xứ GX Đức Mẹ La Vang, Santa Ana

Cha Đoàn Linh Nam, Phó Xứ GX St. Anthony Claret, Anaheim

Cha Nguyễn Đức Dũng, Phó Xứ GX St. Barbara, Santa Ana

Cha Nguyễn Thành Tài, Phó Xứ GX Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana

Cha Phạm Văn Hiền (SVD), Phó Xứ GX Đức Mẹ La Vang, Santa Ana

Cha Phạm Văn Tuấn, Phó Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Cha Charles Chung Trần, Phó Xứ GX Holy Family, Orange

Cha Trần Xuân Hòa, Phó Xứ GX St. Cecilia, Tustin

Cha Thomas Henry Trần, Phó Xứ GX St. Thomas More, Irvine

Cha Trịnh Ngọc Danh, tiếp tục Phó Xứ GX St. Barbara và quản nhiệm CĐ Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm, Santa Ana

Cha Martin Vũ Đức Anh, Phó Xứ GX St. Cecilia, Tustin

Cha Khổng Tuấn Michael, Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi

Cha Vũ Hòa Paul, Phó Xứ GX St. Barbara, Santa Ana v tiếp tục Phụ Tá Tòa Án Hôn Phối và Văn Phòng Giáo Luật, Garden Grove
Cha Benjamin Philip Trần, Mục Vụ Trường Đại Học Irvine, Irvine
Cha Joe Hồ Nguyễn Anh Nghĩa (CSsR), Phó Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Danh Sách Các LM Phục Vụ Các Giáo Xứ Không Có CĐ Việt Nam

Lm. Chu Vinh Quang - Chánh Xứ, St. Mary’s By The Sea Church, (714) 536-6913

Lm. Bill Cao - Chánh Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Nguyễn Thanh Sơn - Chánh Xứ, Holy Family Church, Seal Beach, (562) 430-8170

Lm. Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ, Holy Family Church, Orange, (714) 639-2900

Lm. Nguyễn Tiến Bình - Chánh Xứ, St. Irenaeus Church, (714) 826-0760

Lm. Duy Lê - Chánh Xứ, Saint Francisco Solano Church, (949) 589-7767

Lm. Trịnh Minh Thái - Chánh Xứ, St. Elizabeth Ann Seton Church, (949) 854-1000

Lm. Quân Trần - Chánh Xứ, St. Hedwig Church, (562) 296-9000

Lm. Nguyễn John Tuấn - Phó Xứ, San Antonio de Padua Church, (714) 974-1416

Lm. Nicolaus Duy Thái - Phó Xứ, St. Martin de Porres Church, (714) 970-2771

Lm. Martin Đức Trần - Phó Xứ, St. Pius V Church, (714) 522-2193

Lm. Đoàn Nam - Phó Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Brandon Đặng - Giám Đốc Ơn Thiên Triệu, (714) 282-3033

Lm. Benjamin Minh Nguyễn - Phó Xứ St. Killian Church, (949) 586-4440

Lm. Charles Trần - Phó Xứ, Holy Family Church, (714) 639-2900

Lm. Michael Tuấn Khổng - Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi, (714) 282-3000, ext. 3108

Lm. Timothy Nguyễn - Phụ Tá Văn Phòng Giáo Luật, (714) 282-3000, ext. 3122

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Chánh Xứ,  San Antonio de Padua Church, (714) 974-1416

Lm. Michael Đức Trần - Quản Xứ Tạm Thời, Santa Clara Church, (714) 970-7885
Lm. Phaolô Trần Quang Lộc - Mục Vụ Nhà Tù, cư ngụ tại Blessed Sacrament Church (714) 892-4489
Lm. Anthony Vũ Tận Hiến - Phó Xứ GX Our Lady Queen of Angels Church, (949) 644-0200

GIỜ LỄ CHÚA NHẬT TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

Trung Tâm Công Giáo (Vietnamese Catholic Center)
- 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
Sunday: 8:30am

Nhà Thờ Chúa Kitô Cứu Thế (Christ our Savior Church)
- 2000 W. Alton Ave., Santa Ana, CA 92704
Sunday: 12:30pm

Cộng Đoàn Anaheim (Saint Boniface Church)
- 120 N. Janns St., Anaheim, CA 92805
Saturday: 6:30pm

Cộng Đoàn St. Barbara (Saint Barbara Church)
- 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704
Saturday: 4:00pm, 7:00pm
Sunday: 6:30am, 8:00am, 11:00am, 4:00pm

Cộng Đoàn St. Columban (Saint Columban Church)
- 10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840
Saturday: 6:30pm
Sunday: 6:30am, 3:15pm, 7:00pm

Cộng Đoàn Costa Mesa (Saint John The Baptist Church)
- 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626
Saturday: 6:30pm
Sunday: 6:30am

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang (Our Lady of Lavang Church)
- 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
Saturday: 6:00pm
Sunday: 6:30am, 8:30am, 10:30am, 6:00pm

Cộng Đoàn St. Polycarp (Saint Polycarp Church)
- 8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
Saturday: 7:00pm
Sunday: 4:00pm

Cộng Đoàn Orange (La Purisima Church)
- 11712 Hewes St., Orange, CA 92869
Saturday: 6:30pm

Cộng Đoàn Huntington Beach (Saint Bonaventure Church)
- 16400 Springdale, Huntington Beach, CA 92649
Saturday: 6:30pm

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Saint Nicholas Church)
- 24254 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
Sunday: 4:00pm

Cộng Đoàn Tam Biên (Christ Cathedral)
- 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
Saturday: 6:15pm
Sunday: 6:15am, 1:15pm, 3:30pm

Cộng Đoàn Thánh Linh (Holy Spirit Church)
- 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708
Saturday: 8:00pm
Sunday: 6:30am, 1:30pm, 3:15pm, 6:30pm

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Immaculate Heart of Mary Church)
- 1100 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
Saturday: 5:00pm

Cộng Đoàn St. Thomas More
- 51 Marketplace, Irvine, CA 92602
Saturday: 4:00pm (song ngữ Anh/Việt)

Cộng Đoàn Tustin (Saint Cecilia Church)
- 1301 Sycamore Ave., Tustin, CA 92780
Saturday: 6:30pm

Cộng Đoàn Westminster (Blessed Sacrament Church)
- 14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683
Saturday: 6:30pm, 8:00pm
Sunday: 4:00pm, 5:45pm

GIỜ GIẢI TỘI HẰNG TUẦN TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

CĐ Westminster

Thứ Tư: 7:00 pm – 8:00 pm

Thứ Bảy: 3:00 pm – 4:30 pm

 CĐ Tam Biên

Thứ Sáu: 7:15 pm – 8:15 pm

Thứ Bảy: 8:30 am – 9:30 am

CĐ Costa Mesa

Thứ Hai, Ba, và Tư: 7:30 pm – 9:00 pm

Trung Tâm Công Giáo

Mỗi ngày sau Lễ 8:30 sáng, ngoại trừ CN

NT Chúa Kitô Cứu Thế

Thứ Bảy: 2:30 pm – 3:30 pm

CĐ Anaheim

Thứ Ba và Sáu: 5:30 pm – 6:30 pm

CĐ St. Barbara

Thứ Ba và Sáu: 6:00 pm – 7:00 pm

CĐ St. Columban

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Đức Mẹ La Vang

Thứ Năm: 9:15 am – 10:00 am

Thứ Bảy: 4:00 pm – 5:00 pm

CĐ St. Polycarp

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am & 3:00 pm – 4:00 pm

 CĐ Orange

Thứ Ba: 6:00 pm

Thứ Bảy: 8:30 am

CĐ Huntington Beach

Thứ Bảy: 8:30 am, 3:30 pm & 8:00 pm

 CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư: 5:00 pm – 6:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am

CĐ Thánh Linh

Thứ Tư: 7:00 pm

Thứ Bảy: 8:00 am

 CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Thứ Tư: 7:30 pm – 8:30 pm

Thứ Bảy: 4:00 pm – 5:00 pm

 CĐ St. Thomas More

Thứ Bảy: 1:00 pm – 3:00 pm

 CĐ Tustin

Thứ Bảy: 9:00 am – 9:30 am