GIỜ LỄ

 Trung Tâm Công Giáo
Mỗi ngày kể cả ngày CN: 8g30 sáng

1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 554-4211 Fax: (714) 265-1161
Email: hiepthong2013@gmail.com
Office Hours: Monday - Thursday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday - Sunday: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Giải Tội: 9:15 a.m. thứ Hai & Sáu
Kinh Thần V: 8:00 a.m. thứ Ba, Năm & Bảy 

Chầu Thánh Thể và Lòng Chúa Thương Xót: 3:00 p.m. thứ Sáu

Chúa Nhật Thường Niên XVII. Năm B.

BÀI ĐỌC I  2 V 4:42-44

Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-Salisa mang đến dâng cho người của Thiên Chúa bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa.  Người của Thiên Chúa liền nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn.” Đầy tớ của người trả lời: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Nhưng người ra lệnh: “cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: “Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư.” Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Đó là Lời Chúa.     Tạ ơn Chúa.

 

ĐÁP CA  Tv 144:10-11, 15-16, 17-18

Đ. (16) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê.

 

Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa,

và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. 

Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa,

Và hãy đề cao quyền năng của Ngài. Đ.

 

Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa,

và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ.

Chúa mở rộng bàn tay ra,

và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. Đ.

 

Chúa công minh trong mọi đường lối của Người,

và yêu thương mọi kỳ công Người tác tạo.

Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người,

những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. Đ.

 

BÀI ĐỌC II  Ep 4:1-6

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Êphêsô.

Anh chị em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh chị em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh chị em đã lãnh nhận. Anh chị em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hòa thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh chị em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng.  Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa.  Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Đó là Lời Chúa.     Tạ ơn Chúa.

 

ALLELUIA   Ga 15:15b

_ _Alleluia, alleluia. Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.” Alleluia.

 

PHÚC ÂM  Ga 6:1-15

X Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tiberia.  Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.  Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.  Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới.  Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.  Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm.  Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút.” Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người.” Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống.” Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.  Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích.  Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi.” Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.  Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông nầy là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian.” Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Đó là Lời Chúa.     Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.


Seventeenth Sunday in Ordinary Time

Reading 1 2 Kgs 4:42-44

A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God, twenty barley loaves made from the firstfruits, and fresh grain in the ear. Elisha said, "Give it to the people to eat." But his servant objected, "How can I set this before a hundred people?" Elisha insisted, "Give it to the people to eat." "For thus says the LORD, 'They shall eat and there shall be some left over.'" And when they had eaten, there was some left over, as the LORD had said.

Responsorial Psalm Ps 145:10-11, 15-16, 17-18

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

Let all your works give you thanks, O LORD,

and let your faithful ones bless you.

Let them discourse of the glory of your kingdom

and speak of your might.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

The eyes of all look hopefully to you,

and you give them their food in due season;

you open your hand

and satisfy the desire of every living thing.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

The LORD is just in all his ways

and holy in all his works.

The LORD is near to all who call upon him,

to all who call upon him in truth.

R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.

Reading 2 Eph 4:1-6

Brothers and sisters: I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace: one body and one Spirit, as you were also called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

Alleluia Lk 7:16

R. Alleluia, alleluia. A great prophet has risen in our midst. God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel Jn 6:1-15

Jesus went across the Sea of Galilee.  A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, "Two hundred days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little." One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the Prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.


GIỜ LỄ CHÚA NHẬT TIẾNG VIỆT TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

Trung Tâm Công Giáo (Vietnamese Catholic Center) 714-554-4211 www.vietcatholiccenter.org
- 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
        Sunday:                 8:30am

Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế (Christ our Savior Church) 714-444-1500 www.coscp.org
- 2000 W. Alton Ave., Santa Ana, CA 92704
      Sunday:           12:30pm

Cộng Đoàn Anaheim (Saint Boniface Church) 714-956-3110 www.stbonifaceonline.org
- 120 N. Janns St., Anaheim, CA 92805
      Saturday: 6:15pm

Cộng Đoàn St. Barbara (Saint Barbara Church) 714-775-7733 www.saintbarbarachurch.org
- 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704
      Saturday: 4:00pm, 7:00pm
      Sunday:          6:30am, 8:00am, 11:00am, 4:00pm

Cộng Đoàn St. Columban (Saint Columban Church) 714-534-1174 www.saintcolumbanchurch.org
- 10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840
      Saturday: 6:30pm
      Sunday:          6:30am, 3:15pm, 7:00pm

Cộng Đoàn Costa Mesa (Saint John The Baptist Church) 714-427-3938 www.stjohnthebaptistcostamesa.org
- 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626
      Saturday: 6:30pm
      Sunday:          6:30am

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang (Our Lady of Lavang Church) 714-775-6200 www.ourladyoflavang.org
- 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
      Saturday:  6:00pm
      Sunday:          6:30am, 8:30am, 10:30am, 6:00pm

Cộng Đoàn Huntington Beach (Saint Bonaventure Church) 714-846-3359 www.stbonaventure.org
- 16400 Springdale, Huntington Beach, CA 92649
      Saturday:  6:30pm

Cộng Đoàn St. Polycarp (Saint Polycarp Church) 714-893-2766 www.stpolycarp.org
- 8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
      Saturday: 7:00pm
      Sunday:          4:00pm

Cộng Đoàn Orange (La Purisima Church) 714-633-5800 www.lapurisimachurch.org
- 11712 Hewes St., Orange, CA 92869
      Saturday:  6:30pm

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Saint Nicholas Church) 949-837-1090 www.st-nicholaschurch.org
- 24254 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
      Sunday:          5:00pm

Cộng Đoàn Chính Tòa (Christ Cathedral) 714-971-2141 www.christcathedralcalifornia.org
- 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
      Saturday:  6:30pm
      Sunday:          6:15am, 2:00pm, 4:00pm

Cộng Đoàn Thánh Linh (Holy Spirit Church) 714-963-1811 www.holyspiritfv.org
- 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708
      Saturday:  7:00pm
      Sunday:          6:30am, 1:30pm, 3:00pm, 6:00pm

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Immaculate Heart of Mary Church) 714-507-8856 www.ihmsantaana.org
- 1100 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
      Saturday:  5:00pm

Cộng Đoàn St. Thomas More 949-551-8601 www.stmirvine.org
- 51 Marketplace, Irvine, CA 92602
      Saturday:  4:00pm (song ngữ Anh/Việt)

Cộng Đoàn Tustin (Saint Cecilia Church) 714-544-3250 www.stcecilia.org
- 1301 Sycamore Ave., Tustin, CA 92780
      Saturday: 6:00pm

 

Cộng Đoàn Westminster (Blessed Sacrament Church) 714-892-4489 www.bsc-od.org
- 14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683
      Saturday:  6:30pm, 8:00pm
      Sunday:          2:15pm, 4:00pm, 5:45pm

Cộng Đoàn Thánh Antôn (Saint Antonio Church) 714-974-1416 www.sanantoniochurch.org
- 5800 E. Santa Ana Canyon, Anaheim Hills, CA 92807
      Sunday:          2:30pm


GIỜ GIẢI TỘI HẰNG TUẦN TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

Trung Tâm Công Giáo

Thứ Hai & Sáu: 9:15 am

CĐ Chúa Kitô Cứu Thế

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

CĐ Anaheim

Thứ Ba & Tư: 5:30 pm – 6:30 pm

 CĐ St. Barbara

Thứ Ba và Sáu: 6:15 pm – 7:00 pm

CĐ St. Columban

Thứ Ba: 6:15 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Costa Mesa

Thứ Hai: 7:30 pm – 8:15 pm

Thứ Bảy đầu tháng: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Đức Mẹ La Vang

Thứ Năm: 9:00 am – 9:45 am

Thứ Bảy: 4:15 pm – 5:00 pm

CĐ Huntington Beach

Thứ Bảy: 3:30 pm & 4:30 pm

CĐ St. Polycarp

Thứ Hai: 7:30 pm – 8:30 pm

Thứ Sáu: 9:00 am – 10:00 am

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

 CĐ Orange

Thứ Ba: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 8:45 am – 9:30 am

 CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

 CĐ Chính Tòa

Thứ Sáu: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 8:30 am – 9:30 am

CĐ Thánh Linh

Thứ Tư: 7:00 pm – 7:30 pm

Thứ Bảy: 8:00 am – 8:30 am

 CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Thứ Bảy: 4:00 pm – 5:00 pm

 CĐ St. Thomas More

Thứ Bảy: 1:00 pm – 3:00 pm

 CĐ Tustin

Thứ Tư: 7:00 pm – 8:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Westminster

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

CĐ Thánh Antôn

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pmChúc Mừng Quý LM Việt Nam Có Nhiệm Sở Mới Bắt Đầu Ngày 1 Tháng 7 Năm 2024 

Cha Đặng Long Brandon, Quản xứ GX Corpus Christi, Aliso Viejo

Cha Nguyễn Đức Michael, Quản xứ GX Santa Clara de Asís, Yorba Linda, và Phụ trách Tòa Án Hôn Phối, Garden Grove

Cha Phạm Văn Tuấn, Quản xứ GX St. Elizabeth Ann Seton, Irvine

Cha Trương Văn Quyền, Quản xứ GX St. John Neumann, Irvine

Cha Martin Vũ Đức Anh, Quản xứ GX St. Joseph, Placentia

Cha Anthony Vũ Tận Hiến, Quản xứ GX Blessed Sacrament, Westminster

Cha Nguyễn Minh Benjamin, Phó xứ GX Holy Family, Orange

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Duy Anh Dũng, Phó xứ GX St. Columban, Garden Grove

Cha Nguyễn Toàn Nicolas, Phó xứ GX St. Boniface, Anaheim

Cha Thái Duy Nicolaus, Phó xứ GX St. Polycarp, Stanton

Cha Trần Chung Charles, Phó xứ GX Holy Spirit, Fountain Valley

Cha Paul Trịnh Minh Thái, Phó xứ GX Our Lady Queen of Angels, Newport Beach

Cha Joseph Trương Ngữ, Phó xứ GX St. Joachim, Costa Mesa

Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyên, hữu dưỡng tại GX Blessed Sacrament, Westminster

Cha Khổng Tuấn Michael, học hè năm 2024-2028 lấy Bằng Giáo Luật tại Catholic University of America, Washington DC, tiếp tục Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi.

Danh Sách Các LM Phục Vụ Các Giáo Xứ Không Có CĐ Việt Nam Ngày 1 Tháng 7 Năm 2024 

 

Lm. Chu Vinh Quang - Chánh Xứ, St. Mary’s By The Sea Church, (714) 536-6913

Lm. Bill Cao - Chánh Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Nguyễn Thanh Sơn - Chánh Xứ, Holy Family Church, Seal Beach, (562) 430-8170

Lm. Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ, Holy Family Church, Orange, (714) 639-2900

Lm. Nguyễn Minh Benjamin, Phó xứ GX Holy Family, Orange (714) 639-2900

Lm. Nguyễn Tiến Bình - Chánh Xứ, St. Irenaeus Church, (714) 826-0760

Lm. Duy Lê - Chánh Xứ, Saint Francisco Solano Church, (949) 589-7767

Lm. Quân Trần - Chánh Xứ, St. Hedwig Church, (562) 296-9000

Lm. Phạm Văn Tuấn - Quản xứ, St. Elizabeth Ann Seton Church, (949) 854-1000

Lm. Đặng Long Brandon, Quản xứ GX Corpus Christi, Aliso Viejo (949) 389-9008

Lm. Nguyễn Đức Michael, Quản xứ GX Santa Clara de Asís, Yorba Linda, và Phụ trách Tòa

Án Hôn Phối, Garden Grove (714) 970-7885

Lm. Trương Văn Quyền, Quản xứ GX St. John Neumann, Irvine (949) 559-4006

Lm. Martin Vũ Đức Anh, Quản xứ GX St. Joseph, Placentia (714) 528-1487

Lm. Joseph Trương Ngữ, Phó xứ GX St. Joachim, Costa Mesa (949) 574-7400

Lm. Martin Đức Trần - Phó Xứ, St. Pius V Church, (714) 522-2193

Lm. Đoàn Linh Nam - Phó Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Michael Tuấn Khổng - học hè năm 2024-2028 lấy Bằng Giáo Luật tại Catholic University of America, Washington DC, tiếp tục Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi, (714) 282-3000, ext. 3108

Lm. Timothy Nguyễn - Phụ Tá Văn Phòng Giáo Luật, (714) 282-3000, ext. 3122

Lm. Phaolô Trần Quang Lộc - Mục Vụ Nhà Tù, cư ngụ tại Blessed Sacrament Church (714) 892-4489

Lm. Trần Philip Benjamin – Linh Hướng University of California, (949) 861-3445