GIỜ LỄ

 Trung Tâm Công Giáo
Mỗi ngày kể cả ngày CN: 8g30 sáng

1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703
Phone: (714) 554-4211 Fax: (714) 265-1161
Email: hiepthong2013@gmail.com
Office Hours: Monday - Thursday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday - Sunday: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.

Giải Tội: 9:15 a.m. thứ Hai và thứ Sáu

Chúa Nhật IV Phục Sinh. Năm B.
BÀI ĐỌC I Cv 4:8-12

Bài trích sách Tông đồ Công Vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con nguời đó đã được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nagiarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây.  Chính Người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Đá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở một ai khác.  Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời, đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ.”

Đó là Lời  Chúa.      Tạ ơn Chúa.

 

ĐÁP CA Tv 117:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29

Đ. (22) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,

đã biến nên tảng đá góc tường.

 

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,

vì đức từ bi của người muôn thủa. 

Tìm đến nương tựa Chúa,

thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 

Tìm đến nương tựa Chúa,

thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. Đ.

 

Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con,

và đã trở nên đấng cứu độ con. 

Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,

đã biến nên tảng đá góc tường. 

Việc đó đã do Chúa làm ra,

việc đó kỳ diệu trước mắt chúng con. Đ.

 

Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa,

lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. 

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,

vì đức từ  bi của Ngài muôn thuở. Đ.

 

BÀI ĐỌC II 1 Ga 3:1-2

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa và sự thật là thế.  Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Nguời.  Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra.  Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Nguời thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Đó là Lời  Chúa.      Tạ ơn Chúa.

 

Alleluia  Ga 10:14

_Alleluia, alleluia. Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta.” Alleluia.

 

PHÚC ÂM Ga 10:11-18

X Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành.  Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.  Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của nguời ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn.  Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mác.  Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.  Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta.  Cũng như  Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.  Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta.  Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên.  Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta là Ta thí mạng sống, để rồi sẽ lấy lại.  Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống.  Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại.  Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta.”

Đó là Lời Chúa.       Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Fourth Sunday of Easter

Reading 1 Acts 4:8-12

Peter, filled with the Holy Spirit, said: "Leaders of the people and elders: If we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ the Nazorean whom you crucified, whom God raised from the dead; in his name this man stands before you healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved." 

R. (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.

Give thanks to the LORD, for he is good,

for his mercy endures forever.

It is better to take refuge in the LORD

than to trust in man.

It is better to take refuge in the LORD

than to trust in princes.

R. The stone rejected by the builders has become the cornerstone.

I will give thanks to you, for you have answered me

and have been my savior.

The stone which the builders rejected

has become the cornerstone.

By the LORD has this been done;

it is wonderful in our eyes.

R. The stone rejected by the builders has become the cornerstone.

Blessed is he who comes in the name of the LORD;

we bless you from the house of the LORD.

I will give thanks to you, for you have answered me

and have been my savior.

Give thanks to the LORD, for he is good;

for his kindness endures forever.

R. The stone rejected by the builders has become the cornerstone.

Reading 2 1 Jn 3:1-2

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is. 

Alleluia Jn 10:14

R. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and mine know me. R. Alleluia, alleluia.

Jesus said: "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man, who is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away, and the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine and mine know me, just as the Father knows me and I know the Father; and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to take it up again. This command I have received from my Father."

GIỜ LỄ CHÚA NHẬT TIẾNG VIỆT TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

Trung Tâm Công Giáo (Vietnamese Catholic Center) 714-554-4211 www.vietcatholiccenter.org
- 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
        Sunday:                 8:30am

Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế (Christ our Savior Church) 714-444-1500 www.coscp.org
- 2000 W. Alton Ave., Santa Ana, CA 92704
      Sunday:           12:30pm

Cộng Đoàn Anaheim (Saint Boniface Church) 714-956-3110 www.stbonifaceonline.org
- 120 N. Janns St., Anaheim, CA 92805
      Saturday: 6:15pm

Cộng Đoàn St. Barbara (Saint Barbara Church) 714-775-7733 www.saintbarbarachurch.org
- 730 S. Euclid St., Santa Ana, CA 92704
      Saturday: 4:00pm, 7:00pm
      Sunday:          6:30am, 8:00am, 11:00am, 4:00pm

Cộng Đoàn St. Columban (Saint Columban Church) 714-534-1174 www.saintcolumbanchurch.org
- 10801 Stanford, Garden Grove, CA 92840
      Saturday: 6:30pm
      Sunday:          6:30am, 3:15pm, 7:00pm

Cộng Đoàn Costa Mesa (Saint John The Baptist Church) 714-427-3938 www.stjohnthebaptistcostamesa.org
- 1015 Baker, Costa Mesa, CA 92626
      Saturday: 6:30pm
      Sunday:          6:30am

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang (Our Lady of Lavang Church) 714-775-6200 www.ourladyoflavang.org
- 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
      Saturday:  6:00pm
      Sunday:          6:30am, 8:30am, 10:30am, 6:00pm

Cộng Đoàn Huntington Beach (Saint Bonaventure Church) 714-846-3359 www.stbonaventure.org
- 16400 Springdale, Huntington Beach, CA 92649
      Saturday:  6:30pm

Cộng Đoàn St. Polycarp (Saint Polycarp Church) 714-893-2766 www.stpolycarp.org
- 8100 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
      Saturday: 7:00pm
      Sunday:          4:00pm

Cộng Đoàn Orange (La Purisima Church) 714-633-5800 www.lapurisimachurch.org
- 11712 Hewes St., Orange, CA 92869
      Saturday:  6:30pm

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Saint Nicholas Church) 949-837-1090 www.st-nicholaschurch.org
- 24254 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
      Sunday:          5:00pm

Cộng Đoàn Chính Tòa (Christ Cathedral) 714-971-2141 www.christcathedralcalifornia.org
- 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
      Saturday:  6:30pm
      Sunday:          6:15am, 2:00pm, 4:00pm

Cộng Đoàn Thánh Linh (Holy Spirit Church) 714-963-1811 www.holyspiritfv.org
- 17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708
      Saturday:  7:00pm
      Sunday:          6:30am, 1:30pm, 3:00pm, 6:00pm

Cộng Đoàn Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (Immaculate Heart of Mary Church) 714-507-8856 www.ihmsantaana.org
- 1100 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
      Saturday:  5:00pm

Cộng Đoàn St. Thomas More 949-551-8601 www.stmirvine.org
- 51 Marketplace, Irvine, CA 92602
      Saturday:  4:00pm (song ngữ Anh/Việt)

Cộng Đoàn Tustin (Saint Cecilia Church) 714-544-3250 www.stcecilia.org
- 1301 Sycamore Ave., Tustin, CA 92780
      Saturday: 6:00pm

 

Cộng Đoàn Westminster (Blessed Sacrament Church) 714-892-4489 www.bsc-od.org
- 14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683
      Saturday:  6:30pm, 8:00pm
      Sunday:          2:15pm, 4:00pm, 5:45pm

Cộng Đoàn Thánh Antôn (Saint Antonio Church) 714-974-1416 www.sanantoniochurch.org
- 5800 E. Santa Ana Canyon, Anaheim Hills, CA 92807
      Sunday:          2:30pm


GIỜ GIẢI TỘI HẰNG TUẦN TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

Trung Tâm Công Giáo

Thứ Hai & Sáu: 9:15 am

CĐ Chúa Kitô Cứu Thế

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

CĐ Anaheim

Thứ Ba & Tư: 5:30 pm – 6:30 pm

 CĐ St. Barbara

Thứ Ba và Sáu: 6:15 pm – 7:00 pm

CĐ St. Columban

Thứ Ba: 6:15 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Costa Mesa

Thứ Hai: 7:30 pm – 8:15 pm

Thứ Bảy đầu tháng: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Đức Mẹ La Vang

Thứ Năm: 9:00 am – 9:45 am

Thứ Bảy: 4:15 pm – 5:00 pm

CĐ Huntington Beach

Thứ Bảy: 3:30 pm & 4:30 pm

CĐ St. Polycarp

Thứ Hai: 7:30 pm – 8:30 pm

Thứ Sáu: 9:00 am – 10:00 am

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

 CĐ Orange

Thứ Ba: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 8:45 am – 9:30 am

 CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

 CĐ Chính Tòa

Thứ Sáu: 6:00 pm – 7:00 pm

Thứ Bảy: 8:30 am – 9:30 am

CĐ Thánh Linh

Thứ Tư: 7:00 pm – 7:30 pm

Thứ Bảy: 8:00 am – 8:30 am

 CĐ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Thứ Bảy: 4:00 pm – 5:00 pm

 CĐ St. Thomas More

Thứ Bảy: 1:00 pm – 3:00 pm

 CĐ Tustin

Thứ Tư: 7:00 pm – 8:00 pm

Thứ Bảy: 9:00 am – 10:00 am

CĐ Westminster

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pm

CĐ Thánh Antôn

Thứ Bảy: 3:30 pm – 4:30 pmChúc Mừng Quý LM Việt Nam Có Nhiệm Sở Mới Bắt Đầu Ngày 1 Tháng 7 Năm 2023

Cha Nguyễn Văn Luân, Chánh Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Chánh Xứ GX San Antonio de Padua, Anaheim Hills

Cha Phạm Ngọc Hùng, Chánh Xứ GX St. Bonaventure, Huntington Beach

Cha Trần Đình Quân, Chánh Xứ GX St. Hedwig, Los Alamitos

Cha Bill Cao, được tái bổ nhiệm chánh xứ GX Thánh Anthony Claret, Anaheim

Cha Martin Phước Bùi, Quản Xứ GX St. Nicholas, Laguna Woods

Cha Thái Nguyễn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana

Cha Michael Đức Trần, Quản Xứ Tạm Thời GX Santa Clara, Yorba Linda

Cha Tạ Anh Kiệt, Quản Xứ GX Đức Mẹ La Vang, Santa Ana

Cha Đoàn Linh Nam, Phó Xứ GX St. Anthony Claret, Anaheim

Cha Nguyễn Đức Dũng, Phó Xứ GX St. Barbara, Santa Ana

Cha Nguyễn Thành Tài, Phó Xứ GX Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana

Cha Phạm Văn Hiền (SVD), Phó Xứ GX Đức Mẹ La Vang, Santa Ana

Cha Phạm Văn Tuấn, Phó Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Cha Charles Chung Trần, Phó Xứ GX Holy Family, Orange

Cha Trần Xuân Hòa, Phó Xứ GX St. Cecilia, Tustin

Cha Thomas Henry Trần, Phó Xứ GX St. Thomas More, Irvine

Cha Trịnh Ngọc Danh, tiếp tục Phó Xứ GX St. Barbara và quản nhiệm CĐ Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm, Santa Ana

Cha Martin Vũ Đức Anh, Phó Xứ GX St. Cecilia, Tustin

Cha Khổng Tuấn Michael, Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi

Cha Vũ Hòa Paul, Phó Xứ GX St. Barbara, Santa Ana và tiếp tục Phụ Tá Tòa Án Hôn Phối và Văn Phòng Giáo Luật, Garden Grove
Cha Benjamin Philip Trần, Mục Vụ Trường Đại Học Irvine, Irvine
Cha Joe Hồ Nguyễn Anh Nghĩa (CSsR), Phó Xứ GX St. Columban, Garden Grove

Danh Sách Các LM Phục Vụ Các Giáo Xứ Không Có CĐ Việt Nam

Lm. Chu Vinh Quang - Chánh Xứ, St. Mary’s By The Sea Church, (714) 536-6913

Lm. Bill Cao - Chánh Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Nguyễn Thanh Sơn - Chánh Xứ, Holy Family Church, Seal Beach, (562) 430-8170

Lm. Nguyễn Uy Sỹ - Chánh Xứ, Holy Family Church, Orange, (714) 639-2900

Lm. Nguyễn Tiến Bình - Chánh Xứ, St. Irenaeus Church, (714) 826-0760

Lm. Duy Lê - Chánh Xứ, Saint Francisco Solano Church, (949) 589-7767

Lm. Trịnh Minh Thái - Chánh Xứ, St. Elizabeth Ann Seton Church, (949) 854-1000

Lm. Quân Trần - Chánh Xứ, St. Hedwig Church, (562) 296-9000

Lm. Nguyễn John Tuấn - Phó Xứ, San Antonio de Padua Church, (714) 974-1416

Lm. Nicolaus Duy Thái - Phó Xứ, St. Martin de Porres Church, (714) 970-2771

Lm. Martin Đức Trần - Phó Xứ, St. Pius V Church, (714) 522-2193

Lm. Đoàn Nam - Phó Xứ, St. Anthony Claret Church, (714) 776-0270

Lm. Brandon Đặng - Giám Đốc Ơn Thiên Triệu, (714) 282-3033

Lm. Benjamin Minh Nguyễn - Phó Xứ St. Killian Church, (949) 586-4440

Lm. Charles Trần - Phó Xứ, Holy Family Church, (714) 639-2900

Lm. Michael Tuấn Khổng - Chưởng Ấn, Giám Đốc Điều Hành Hội Đồng Nhân Sự, Thư Ký riêng của ĐC Kevin Vann, và Trưởng Nghi, (714) 282-3000, ext. 3108

Lm. Timothy Nguyễn - Phụ Tá Văn Phòng Giáo Luật, (714) 282-3000, ext. 3122

Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, Chánh Xứ,  San Antonio de Padua Church, (714) 974-1416

Lm. Michael Đức Trần - Quản Xứ Tạm Thời, Santa Clara Church, (714) 970-7885
Lm. Phaolô Trần Quang Lộc - Mục Vụ Nhà Tù, cư ngụ tại Blessed Sacrament Church (714) 892-4489
Lm. Anthony Vũ Tận Hiến - Phó Xứ GX Our Lady Queen of Angels Church, (949) 644-0200