DÂNG TẶNG


Hỗ Trợ Quỹ Tự Túc của Trung Tâm Công Giáo 

Hàng năm vào thời gian này, Cha giám đốc trung tâm mời gọi các gia đình trong cộng đồng, sau khi đã đóng góp cho giáo xứ của mình, vui lòng hỗ trợ cho quỹ tự túc của Trung Tâm Công Giáo. Mọi đóng góp của quý vị, dù lớn dù nhỏ, đều rất quý giá, vì đó là hy sinh lớn lao đầy lòng ưu ái. Quỹ tự túc sẽ giúp bảo trì Trung Tâm, trang trải những chi phí, và phục vụ những công tác bác ái trong công đồng. Quý vị có thể gửi chi phiếu hay money order về TTCG, 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703, hoặc đóng góp online, VietCatholicCenter.org hoặc text-to-give ở số, (833) 988-3494. Chân thành cám ơn quý vị.

DONATE ONLINE

Xin nhấn vào ĐÂY để vào trang dâng tặng eservicepayments.com
Please click HERE to go to donation eservicepayments.com

DONATE VIA SMART PHONES

TEXT GIVING