DÂNG TẶNG

QUỸ SINH HỌAT CỘNG ĐỒNG & BẢO TRÌ ĐỀN THÁNH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Qúi ông bà và anh chị em thân mến,

Trước hết, tôi xin gởi lời chân thành cám ơn lòng quảng đại của ông bà và anh chị em là những ân nhân đã từng đóng góp cho quỹ Trung Tâm Công Giáo.  Quý vị đã giúp duy trì Đền Thánh Thánh Tử Đạo Việt Nam là Từ Đường Thiêng Liêng, biểu tượng Đức Tin của cộng đồng Công Giáo Việt Nam của chúng ta tại Orange County.  Tôi biết khi viết thơ này mời gọi sự đóng góp của quý vị cho Trung Tâm Công Giáo một lần nữa, là tôi đang đặt hy vọng vào một hy sinh lớn của quí vị.  Tôi tin vào ý thức trách nhiệm và lòng quảng đại của quí vị sẽ được Thiên Chúa ban ơn lại gấp bội phần do sự bầu cử của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Vậy nếu chưa có dịp thực hiện, tôi xin được nhắc quí vị điền PHIẾU ỦNG HỘ có kèm trong thơ này và gởi về cho Trung Tâm Công Giáo sớm để tiện đúc kết vào cuối tháng 6/2024.  Một lần nữa xin cám ơn quí ông bà và anh chị em quan tâm và đóng góp cho Quỹ Sinh Họat Cộng Đồng và Bảo Trì Đền Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Mỗi ngày trong thánh lễ tại Đền Thánh, đều dành lời cầu nguyện đặc biệt cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời.  Xin Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu và chúc lành cho quí ông bà và anh chị em. 

Trong Chúa Kitô,

Linh Mục Joseph Nguyễn Thái

Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo, GP Orange

DONATE ONLINE

Xin nhấn vào ĐÂY để vào trang dâng tặng eservicepayments.com
Please click HERE to go to donation eservicepayments.com

DONATE VIA SMART PHONES

TEXT GIVING